Bị góp ý, em chồng nổi đóa khiến chị dâu trọng thương

Thấy em chồng cầm dao đuổi chém mình, bà B. liền nhảy xuống con sông trước nhà bơi sang bờ bên kia. Chạy được khoảng 200m, bà thì bị Triều đuổi kịp.