Sửa điểm thi chính là một tội ác 3

Xử nghiêm các hình thức gian lận thi cử là cần thiết, vì gian lận thi cử chính là một tội ác. Lạm dụng quyền hạn để thủ ác lại càng không thể dung tha.