Bảng giá quảng cáo trên hệ thống báo điện tử Người Đưa Tin

Báo giá quảng cáo trên hệ thống Báo điện tử Người Đưa Tin áp dụng từ tháng 8/2017