Thủ thuật - Tiện ích - Mẹo sử dụng Android Messages trên web

Mẹo sử dụng Android Messages trên web

Messages for web cho phép bạn thao tác gửi tin nhắn văn bản ngay trên web. Tuy nhiên, bạn cần cập nhật ứng dụng Android Messages for Web để đồng bộ smartphone của mình với bất kỳ máy tính nào với một trình duyệt để gửi và nhận tin nhắn SMS.