Chính trị - Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, sức lan tỏa lớn

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, sức lan tỏa lớn

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.