Hồ sơ điều tra - Hệ lụy xem “bóng đá lậu”, nóng mắt quảng cáo rác, dụ chơi cờ bạc online

Hệ lụy xem “bóng đá lậu”, nóng mắt quảng cáo rác, dụ chơi cờ bạc online

Sau nhiều năm nước ta kêu gọi người dân tôn trọng bản quyền, thì những ngày gần đây, những nỗ lực đó dường như đã trôi sông trôi bể khi Việt Nam không thể mua bản quyền ASIAD 2018. Hàng loạt kênh bóng đá lậu mọc lên như nấm, kèm theo đó là không ít quảng cáo “bẩn”. Việc phát lậu là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, việc xem lậu cũng có không ít hệ lụy.