Tỉnh Cà Mau sẽ thuê trực thăng bay khảo sát đê biển

UBND tỉnh Cà Mau sẽ thuê trực thăng bay khảo sát đê biển để nắm sát tình hình tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn.