Thiếu kết luận từ công an để công nhận liệt sỹ cho hai "hiệp sỹ" 1

Hành động dũng cảm xả thân của hai “hiệp sỹ” tại TP.Hồ Chí Minh để bảo vệ tài sản của nhân dân là phù hợp để được xem xét công nhận liệt sỹ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ để công nhận liệt sỹ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” vẫn chưa được hoàn thiện.