Thi THPT Quốc gia 2018: Quyết liệt ngăn chặn thí sinh gian lận

Ngăn chặn những hành vi gian lận trong thi cử là việc quan trọng để đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra thành công.