Nước mắt Phan Rí Cửa 3

Mồ hôi, máu cùng biết bao nhiêu tài sản công đã đổ xuống, đã trôi theo khói bụi Bình Thuận. Nhưng có một thứ rơi xuống mà không mất đi, đó là những giọt nước mắt thương xót, cảm phục của nhân dân dành cho người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã trầm mình trong bom đinh, bão gạch…