Mục tiêu đáng nể của Facebook sau dự án phát triển vệ tinh cung cấp internet

Việc cung cấp dịch vụ internet cho những thị trường mới chưa ai khai phá trên khắp toàn cầu chắc chắn sẽ nâng cao khả năng những người dùng internet đó trở thành thành viên của các mạng xã hội mà Facebook đang nắm giữ.