Google dọa tính phí Android sau quyết định phạt 5 tỷ USD của EU

Trước quyết định phạt 5 tỷ USD của EU, Google cảnh báo sẽ không còn cung cấp Android miễn phí trong tương lai - một quyết định có thể làm đảo lộn toàn bộ thị trường smartphone.