Hai góc độ người bệnh được hưởng lợi khi giảm giá một số dịch vụ y tế

Theo ông Lê Văn Phúc – Phụ trách ban Thực hiện Chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), người bệnh sẽ được hưởng lợi ở hai góc độ khi một số dịch vụ y tế giảm giá.