Đầu tư dàn trải, hai công ty con VNPT lỗ tiền tỷ

Trong 24 công ty thuộc nhóm công ty con dưới 100% vốn điều lệ của tập đoàn Viễn Thông Việt Nam (VNPT) trong năm qua có tới hai công ty bị thua lỗ số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.