Quan điểm - Dâu mới hốt hoảng vì nhà chồng chấm chung bát nước mắm

Dâu mới hốt hoảng vì nhà chồng chấm chung bát nước mắm 6

Tôi là “dâu tây” đi du học nhiều năm mới về nước chuẩn bị lấy chồng. Bữa cơm ngày ra mắt nhà chồng tương lai, tôi hốt hoảng khi thấy cả nhà chồng chấm chung bát nước mắm choe choét đậu luộc lấm tấm, váng mỡ nổi lên… Chuyện tưởng nhỏ nhưng khiến tôi khá băn khoăn.