Tin nhanh - Người Cor xứ Quảng đón “Tết Bác Hồ”

Người Cor xứ Quảng đón “Tết Bác Hồ”

Ngoài cái Tết Ngã rạ, cộng đồng người Cor xứ Quảng hòa cùng 53 dân tộc anh em đón Tết cổ truyền. Cái Tết mà trong thẳm sâu tâm hồn, họ gọi bằng một cái tên vô cùng đặc biệt - “Tết Bác Hồ”.