Ảnh và Video

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước Pháp quyền
Thứ 4, 07/09/2022 | 10:45

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước Pháp quyền

Ngay từ khi mới ra đời, vấn đề quyền lực và sử dụng quyền lực nhà nước trong quản lý xã hội đã trở thành vấn đề trung tâm của mọi hoạt động tư tưởng, lý luận.
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của người dân tộc thiểu số
Thứ 2, 15/08/2022 | 08:43

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của người dân tộc thiểu số

Là một quốc gia với 54 dân tộc, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền của người DTTS để đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ XHCN trong thời đại mới.
[E] Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đời sống chính trị, xã hội hiện nay
Thứ 3, 09/08/2022 | 06:06

[E] Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đời sống chính trị, xã hội hiện nay

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta.
 Chủ tịch nước làm việc với Ban Nội chính Trung ương về Đề án Nhà nước pháp quyền
Thứ 6, 22/07/2022 | 15:56

Chủ tịch nước làm việc với Ban Nội chính Trung ương về Đề án Nhà nước pháp quyền

Chiều 21/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương về Đề án Nhà nước pháp quyền.
Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Viện Kiểm sát
Thứ 4, 06/07/2022 | 18:00

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Viện Kiểm sát

Chủ tịch nước đề nghị Viện kiểm sát cần tiếp tục đổi mới hoạt động một cách thận trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa....
Xem thêm...