Xin đừng dâng cả gia đình cho trò "đỏ-đen" ở mùa World Cup

Làm giàu từ... cá độ, nhất là bóng đá là thứ suy nghĩ lệch lạc nhất đã, đang và sẽ "giết chết" sự yên ấm của nhiều gia đình.