Nuôi con “thuận tự nhiên”: Kinh doanh lãi nhất là kinh doanh sự mê muội!

Vụ bà Lê Nhất Phương Hồng và thần thánh hóa sữa mẹ, gần đây nâng cấp thành đẻ “thuận tự nhiên”. Sắp tới, biết đâu họ sẽ “dụ” các mẹ nuôi con bằng cách thả vào tự nhiên cho tự sinh tự diệt chăng. Nhưng ít ai để ý, tất cả chỉ là để dẫn dụ đến mua sách, đăng ký khóa học.