Em bí thư huyện được quy hoạch 7 chức danh: Làm em khó lắm

Bà Hồ Thị Thanh Hải - Ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) được quy hoạch tới 7 chức danh chủ chốt trong UBND huyện và Huyện ủy.