1 vụ có 2 vụ trưởng, 6 vụ phó: Nên tuyển thêm sếp?!

1 vụ có tới 2 Vụ trưởng, 6 Phó Vụ trưởng là chuyện lạ mà có thật tại vụ Kinh tế đối ngoại (bộ KH&ĐT).