Sao mẹ lại kẹp phong bì vào bưu thiếp tặng cô?

Con gái tôi mới học lớp 5 đã hỏi như vậy khi cháu thấy tôi lén kẹp vào tấm bưu thiếp mà cháu tự vẽ, tự cắt dán hoa để tặng cô giáo nhân ngày 20/11 một chiếc phong bì.