Chửi học viên là “con lợn”: Kỷ luật của cô Nguyễn Thị Kim Tuyến ở đâu? 9

Nếu cô Nguyễn Thị Kim Tuyến chửi học viên là "con lợn” và phạt người đi học muộn 100k (100 nghìn đồng) thì số tiền cô phải trả vì sự vô kỷ luật trong lời nói, cảm xúc với biết bao học viên khi ấy là bao nhiêu cho đủ?