Làm gì khi YouTube báo lỗi, không xem được trên điện thoại?

YouTube trên điện thoại bị báo lỗi, vào được nhưng video không phát… khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Dưới đây là một vài mẹo khắc phục.