Sau lỗi tiếng ồn, iPhone X lại có vấn đề với kết nối Bluetooth

Đúng như dự đoán của nhiều người, ngoài lỗi sọc xanh màn hình, "đóng băng" khi trời lạnh, loa rè,... thì iPhone X mới đây còn bị phản ánh là lỗi kết nối Bluetooth.