Bản cập nhật sửa lỗi ChaiOS làm treo iPhone, iMac sẽ ra mắt tuần tới

Lỗi bảo mật ChaiOS có thể làm iPhone, iPad, máy tính Mac bị treo và thậm chí hư hỏng hệ điều hành. Tuần tới, Appe sẽ cập nhật bản sửa lỗi này.