Thế khó của bầu Thắng: Chọn sếp nhà băng hay doanh nghiệp?

Liên tục trong nửa tháng qua, chiếc ghế trong HĐQT và ban điều hành KienLongBank đã có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, Chủ tịch Võ Quốc Thắng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn làm sếp nhà băng hay doanh nghiệp.