Mới đóng 1 tỷ trên 800 tỷ thi hành án, Happyland vẫn khởi công 1

Ngày 18/11, dù mới chỉ đóng 1 tỷ trong tổng số 800 tỷ đồng phải thi hành án, Happyland lại tiếp tục khởi công xây dựng thêm một số hạng mục.