Mua xe công tốn hơn 1.000 tỷ đồng năm 2017

Số xe công được mua mới trong năm 2017 là 1.081 xe với tổng nguyên giá là 1.030,85 tỷ đồng.