Sau kết luận của UBKT TƯ, những băn khoăn được giải đáp

"Khi được bổ nhiệm Bí thư TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh còn trẻ đã khiến dư luận nghi ngại. Tôi nghĩ, những gì mà dư luận nêu ra là có cơ sở, nhất là khi UBKT TƯ vừa có kết luận kỳ họp thứ 17", ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương nói.