Nghệ An: Liên tiếp kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch xã vì thiếu trách nhiệm

Trước những vi phạm trong quản lý của một số lãnh đạo xã, UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác cán bộ.