Ngày mai (24/2): Flores sẽ hội ngộ cùng võ sư Hoài Linh tại Hà Nội

Ngày mai võ sư Flores sẽ có cuộc hẹn ở Hà Nội với võ sư Hoài Linh. Sau đó một ngày, võ sư Flores tiếp tục hội ngộ võ sư Bảo Châu. Năm ngoái, các võ sư này đã có cuộc giao lưu võ học khá... ồn ào trên các phương tiện truyền thông.