đầu rỗng

Huyền Chip: Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch!

Huyền Chip: Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch!

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:28
Đó là câu trả lời của Huyền Chip cho những nghi ngờ về những câu chuyện mà cô đã viết.
Xem thêm...