EVNHANOI

EVNHANOI góp phần Hà Nội thay đổi cả về lượng lẫn về chất sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính

EVNHANOI góp phần Hà Nội thay đổi cả về lượng lẫn về chất sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính

Thứ 3, 15/08/2023 | 17:00
Thủ đô Hà Nội thay đổi cả về lượng lẫn về chất sau 15 năm Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội.
EVNHANOI góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô

EVNHANOI góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô

Thứ 6, 04/08/2023 | 18:01
Ngay từ ngày 01/08/2008, theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc Hội khóa 12 về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội có hiệu lực.
Xem thêm...