rước đèn trung thu - Rước đèn ông sao - Trang 1

Lễ hội rước đèn trung thu truyền thống có từ hàng trăm năm nay, trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp thôn, xóm, khu phố trong đêm trung thu