Thành phố Bà Rịa - Trang 1

Thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh ven biển Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở Đông Nam Bộ. Là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diện tích: 1.980,8 km². Dân số (2016): 1.092.000 người