truy thu thuế

Yteco bị phạt và truy thu gần 13 tỷ đồng tiền thuế

Yteco bị phạt và truy thu gần 13 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 26/01/2024 | 21:03
CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh đã có hành vi kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhận phải nộp chưa đúng theo quy định.
PV Drilling bị xử phạt và truy thu gần 4,2 tỷ đồng tiền thuế

PV Drilling bị xử phạt và truy thu gần 4,2 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 19/01/2024 | 06:00
PV Drilling buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là 3,1 tỷ đồng và 370 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.
Than Mông Dương – Vinacomin bị phạt và truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Than Mông Dương – Vinacomin bị phạt và truy thu thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Thứ 2, 15/01/2024 | 19:48
Than Mông Dương - Vinacomin đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
Licogi 14 bị phạt và truy thu thuế hơn 800 triệu đồng

Licogi 14 bị phạt và truy thu thuế hơn 800 triệu đồng

Thứ 2, 25/12/2023 | 16:36
Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Licogi 14 là phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước hơn 653 triệu đồng.
Nhựa Pha Lê bị xử phạt và truy thu gần 1,8 tỷ đồng tiền thuế

Nhựa Pha Lê bị xử phạt và truy thu gần 1,8 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 22/12/2023 | 19:52
Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Nhựa Pha Lê là buộc phải nộp gần 1,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước.
Ngành Thuế đã cắt giảm 69 thủ tục hành chính trong năm 2023

Ngành Thuế đã cắt giảm 69 thủ tục hành chính trong năm 2023

Thứ 5, 21/12/2023 | 16:37
Năm 2023, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm từ 304 xuống chỉ còn 235 thủ tục hành chính.
Than Hà Tu – Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Than Hà Tu – Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Thứ 5, 21/12/2023 | 15:51
Than Hà Tu – Vinacomin có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp từ sau ngày 13/11/2023 đến thời điểm nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.
Logistics Vinalink bị phạt và truy thu thuế hơn 340 triệu đồng

Logistics Vinalink bị phạt và truy thu thuế hơn 340 triệu đồng

Thứ 4, 20/12/2023 | 10:39
Logistics Vinalink đã có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Giáo dục Phương Nam bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Giáo dục Phương Nam bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Thứ 6, 08/12/2023 | 17:22
Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã có hành vì khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022.
Vật liệu xây dựng Bưu điện bị xử phạt vi phạm thuế hơn 550 triệu đồng

Vật liệu xây dựng Bưu điện bị xử phạt vi phạm thuế hơn 550 triệu đồng

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:46
Vật liệu xây dựng Bưu điện đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ.
Một doanh nghiệp gỗ bị xử phạt vi phạm thuế

Một doanh nghiệp gỗ bị xử phạt vi phạm thuế

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:47
Chế biến gỗ Thuận An bị truy thu thuế thu nhập cá nhân, phạt vi phạm hành chính kê khai sai và chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.
Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế

Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế

Thứ 4, 22/11/2023 | 20:52
Sau khi nhận được quyết định, Tipharco đã chấp hành và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang tại ngày 22/11/2023.
Xem thêm...