Ủy ban thường vụ Quốc hộ

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam. Số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên trách và không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thứ 5, 06/10/2022 | 22:20
Tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp diễn ra tới đây sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự.
Những quyết định chưa có tiền lệ trong điều hành, chỉ đạo

Những quyết định chưa có tiền lệ trong điều hành, chỉ đạo

Chủ nhật, 18/09/2022 | 10:55
Theo Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế nước ta trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát năm 2023

UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát năm 2023

Thứ 7, 17/09/2022 | 14:27
Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong 4 chuyên đề sẽ được UBTVQH cho ý kiến.
Dự báo khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp

Dự báo khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ 3, 13/09/2022 | 10:50
Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là án hành chính, dân sự - kinh tế.
Sau sắp xếp huyện, xã việc phục vụ người dân có tốt hơn?

Sau sắp xếp huyện, xã việc phục vụ người dân có tốt hơn?

Thứ 2, 12/09/2022 | 18:05
Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ những kết quả đạt được của việc sắp xếp huyện, xã, đặc biệt mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp là phục vụ người dân ra sao?
Cả nước giảm được 3.437 cơ quan cấp xã và 429 cơ quan cấp huyện

Cả nước giảm được 3.437 cơ quan cấp xã và 429 cơ quan cấp huyện

Thứ 2, 12/09/2022 | 12:02
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Khai mạc phiên họp thứ 15 của UBTV Quốc hội: Cho ý kiến về 11 nội dung

Khai mạc phiên họp thứ 15 của UBTV Quốc hội: Cho ý kiến về 11 nội dung

Thứ 2, 12/09/2022 | 11:22
Phiên họp cho ý kiến 11 nội dung với trọng tâm là công tác giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4.
Bác đề xuất chuyển tiền phân bổ cho ngành y để làm 3 dự án giao thông

Bác đề xuất chuyển tiền phân bổ cho ngành y để làm 3 dự án giao thông

Thứ 2, 29/08/2022 | 19:06
UBTVQH không đồng ý đề xuất điều chỉnh 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động sang đầu tư 3 dự án thuộc ngành giao thông.
Phân bổ 147.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi kinh tế cho 94 dự án

Phân bổ 147.000 tỷ đồng từ chương trình phục hồi kinh tế cho 94 dự án

Thứ 2, 29/08/2022 | 16:51
Trong tổng số vốn 172.568 tỷ đồng đã thông báo cho các bộ, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, hiện đã có 94 dự án đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn.
Thủ tướng Chính phủ là cấp phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí

Thủ tướng Chính phủ là cấp phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí

Thứ 2, 29/08/2022 | 15:47
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nội dung quy định về việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí.
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường xem xét dự án phục hồi kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường xem xét dự án phục hồi kinh tế

Thứ 2, 29/08/2022 | 10:08
Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:16
Việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Xem thêm...