Có đồng ý thương thuyết với "yêu râu xanh" dâm ô con bạn?

Nhiều vụ dâm ô, thậm chí hiếp dâm không được đưa ra ánh sáng bởi đằng sau nỗi đau của con trẻ là sự “thương thuyết” của cha mẹ với yêu râu xanh.

Thời gian gần đây, “yêu râu xanh” xuất hiện như “nắng hạn gặp mưa rào”. Đáng nói, nhiều tên “yêu râu xanh” lại chính là những người thân thiết trong gia đình như bố, chú… hay những người hàng xóm.

Bị “yêu râu xanh” làm nhục là nỗi đau của nạn nhân và nhiều gia đình. Nhưng buồn một nỗi, không ít cha mẹ dù rất khổ sở nhưng vẫn chấp nhận thương thuyết với “yêu râu xanh”, không đưa sự việc ra pháp luật.

Họ sợ con mình bị điều tiếng, họ sợ dây dưa. Đó có lẽ là một trong những lý do, “tập đoàn yêu râu xanh” ngày càng lớn mạnh.

Nếu ở vị trí của người có con bị dâm ô, hiếp dâm, bạn có đồng ý thương thuyết với “yêu râu xanh”?