Có nên bỏ họp phụ huynh khi 9 tháng họp 2 lần toàn nói chuyện "tiền"

Tiến độ học tập của con thế nào nhà trường chỉ nhắn tin qua loa, cả năm họp phụ huynh có 2 lần mà nội dung chính chỉ xoay quanh mấy chuyện tiền-tiền. Theo tôi, nếu không thể làm đúng bản chất thì bỏ họp phụ huynh cho đỡ mất thời gian.

Tôi có hai cháu đang học tiểu học. Vì công việc mẹ cháu bận hơn nên dù là bố nhưng tôi hay đi họp phụ huynh cho 2 cháu.

Nói đến chuyện họp phụ huynh thì rất chi là bức xúc. Theo quan điểm của tôi, họp phụ huynh là để giáo viên trao đổi với phu huynh về tình hình học tập của từng học sinh, qua đó tìm cách tháo gỡ, giải quyết khi có vấn đề.

Đáng lý chuyện đó nên diễn ra hằng tháng hoặc 3 tháng một lần chứ đằng này, cả năm học họp có 2 lần là đầu năm và cuối năm.

Đầu năm thì chỉ thấy nói chuyện tiền nọ, tiền kia. Tới cuối năm, học xong rồi mới nhận xét quá trình học tập từng em.

Thiết nghĩ, học xong rồi, có kết quả rồi thì còn họp làm gì nhỉ? Sao không thông báo trước để phụ huynh và học sinh còn điều chỉnh? Sự đã rồi thì thông báo cũng chỉ là thông báo., mất hết ý nghĩa tốt đẹp của việc họp phụ huynh rồi.

Cá nhân vợ chồng tôi nghĩ vậy, không biết các bác phụ huynh khác nghĩ thế nào về chuyện này?