Rằm tháng 7, nên đặt cỗ chay hay tự làm để tỏ lòng thành?

Rằm tháng 7 này vào ngày thứ, em không được nghỉ làm nên muốn đặt cỗ chay cho tiện nhưng mẹ chồng cứ bắt em tự làm cỗ để tỏ lòng thành. Em xin nghỉ rất khó mà cãi bà cũng không được.

Mọi năm rằm tháng 7 nhà em thường tự mua đồ về làm cỗ chay nhưng năm nay em không xin nghỉ được nên muốn đặt một mâm cỗ. Nhưng mẹ chồng em tính cầu kỳ, cẩn thận nên không cho.

Bà bảo đặt cỗ vừa đắt, vừa không đảm bảo vệ sinh, tự làm còn bày tỏ được lòng thành nữa. Nhưng em tính ra cũng chẳng rẻ hơn là bao nhiêu mà phải dậy sớm làm và phải xin nghỉ nữa.

Em khó nghĩ quá vì mới về làm dâu được 2 năm, nếu không nghe sợ bà lại cho là mình hỗn, không biết chăm lo nhà chồng.

Theo mọi người em phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường ạ? Thực sự em xin nghỉ rất khó.