HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH

HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 4, 17/04/2024 | 21:53
0
Theo HoREA, NƠXH được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở, do đó cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn.

Cần bổ sung ngoại lệ trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản góp ý Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Bất động sản - HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH

Theo HoREA, NƠXH được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo Luật Nhà ở do đó cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh với loại hình này tại Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý, công cụ quản lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất, để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đồng thời, Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn sẽ khắc phục được các tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu trên, HoREA đề nghị bổ sung ngoại lệ trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với trường hợp thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nông thôn để thực hiện dự án nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư tại chỗ được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nông thôn để đảm bảo thực hiện dự án.

Theo Chủ tịch HoREA, tại Mục 8 Chương II Dự thảo Luật quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, nhất là khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã quy định điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, phạm vi ranh giới và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.

Trường hợp điều chỉnh về ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hoặc điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành đối với lô đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết, đã được phê duyệt thì được thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

Nhưng phải bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn; cơ quan nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 41

Hiệp hội nhận thấy, khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật đã xác định nguyên tắc nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, phạm vi ranh giới và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch, bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.

Trường hợp điều chỉnh về ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hoặc điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành đối với lô đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ, trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì được thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, nhưng phải bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết là đúng.

Nhưng HoREA nhận thấy, cần bổ sung ngoại lệ trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với “trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nông thôn để thực hiện dự án nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư tại chỗ” do các trường hợp này được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Bất động sản - HoREA: Cần có quy định ngoại lệ trong điều chỉnh quy hoạch NƠXH (Hình 2).

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật cho phép:

Thứ nhất, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, và nông thôn được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, phạm vi ranh giới và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.

Thứ hai, trường hợp điều chỉnh về ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch hoặc điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành đối với lô đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì được thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết nhưng phải bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn; cơ quan nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

Thứ ba, trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nông thôn để thực hiện dự án nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư tại chỗ được ưu đãi về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nông thôn để đảm bảo thực hiện dự án.

Thứ tư, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không thực hiện trình tự lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch được tự lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này để tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

HoREA kiến nghị nhiều giải pháp để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thứ 4, 10/04/2024 | 21:17
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

HoREA: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định đối với dự án lấn biển

Thứ 4, 10/04/2024 | 16:16
Mới đây, HoREA vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển do Bộ Tài nguyên & Môi trường soạn thảo đang được lấy ý kiến.

Tp.HCM: Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025

Thứ 3, 02/04/2024 | 15:43
Đến cuối năm 2025, Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn NƠXH theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021-2030.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
Cùng chuyên mục

Vụ 22 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Lâm Đồng: Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra

Thứ 5, 30/05/2024 | 07:00
Sở Xây dựng Lâm Đồng và UBND huyện Bảo Lâm đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường khu nhà liền kề xây dựng không phép gồm 22 căn tại Thôn 10A (xã Lộc Thành).

Giá chung cư chưa giảm, nhà đầu tư quay sang đất nền, nhà thấp tầng

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:00
Khi giá chung cư tại Hà Nội vẫn neo ở ngưỡng cao, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng, quay sang đầu tư đất nền, nhà thấp tầng.

Tập đoàn WHA Thái Lan đầu tư vào KCN ở Thanh Hóa

Thứ 3, 28/05/2024 | 19:00
Tập đoàn WHA Thái Lan sẽ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology với quy mô diện tích 540ha tại huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa.

Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cư thế nào?

Thứ 3, 28/05/2024 | 16:30
Về nguyên tắc xác định dân số, UBND TP. Hà Nội yêu cầu kiểm soát dân số theo chỉ tiêu đã được xác định tại quy hoạch cấp trên được phê duyệt.

Giá vẫn chưa giảm dù chung cư ngừng “sốt”

Thứ 3, 28/05/2024 | 15:00
Dù mức độ quan tâm và giao dịch có chiều hướng giảm, giá chung cư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi lập mặt bằng mới.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 22 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Lâm Đồng: Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra

Thứ 5, 30/05/2024 | 07:00
Sở Xây dựng Lâm Đồng và UBND huyện Bảo Lâm đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường khu nhà liền kề xây dựng không phép gồm 22 căn tại Thôn 10A (xã Lộc Thành).

Xuất khẩu phân bón tăng 11,7% về lượng so với cùng kỳ

Thứ 5, 30/05/2024 | 07:00
Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/5, Việt Nam đã xuất khẩu được 664.202 tấn phân bón, đạt 270 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 29/5: Vàng SJC tăng mạnh, tiến sát mốc 91 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 29/05/2024 | 09:44
Giá vàng SJC tiếp tục tăng từ 400.000-500.000 đồng phiên mở cửa sáng nay (29/5) và chuẩn bị lấy lấy lại mốc 91 triệu đồng/lượng.

Giá chung cư chưa giảm, nhà đầu tư quay sang đất nền, nhà thấp tầng

Thứ 4, 29/05/2024 | 10:00
Khi giá chung cư tại Hà Nội vẫn neo ở ngưỡng cao, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng, quay sang đầu tư đất nền, nhà thấp tầng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Sầu riêng mất mùa nhưng được giá, nông dân vẫn có lãi

Thứ 4, 29/05/2024 | 06:00
Thời điểm này các vườn sầu riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã bước vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của nắng nóng khiến năng suất sầu riêng giảm mạnh