Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 26/12/2023 | 20:42
0
Năm 2024 sẽ có thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí. Vậy toàn bộ đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí gồm những ai?

Bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 3/12/2023 đã bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95%.

Trong đó, bổ sung 2 đối tượng hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người dân xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Nghị định bổ sung 3 đối tượng hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm: Vợ/chồng liệt sĩ lấy chồng/vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%.

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết các đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Năm 2024, nhiều trường hợp sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí từ ngân sách Nhà nước, do được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc do người sử dụng đóng.

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014. Theo đó, cơ quan BHXH sẽ đóng BHYT cho 06 nhóm đối tượng gồm:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị TNLĐ-BNN, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng.

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do ngân sách Nhà nước đóng

Nhóm đối tượng được miễn phí cấp thẻ BHYT do Ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng được quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 gồm 21 nhóm đối tượng sau:

1. Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP).

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ NSNN.

3. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.

4. Người có công với cách mạng (quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14).

5. Cựu chiến binh (quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

6. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

7. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

8. Trẻ em dưới 6 tuổi.

9. Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. (Sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP).

10. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 (Sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP)

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ.

11. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NSND), nghệ nhân ưu tú (NSUT) thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

12. Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ.

13. Thân nhân của người có công, trừ các đối tượng quy định tại mục 12 ở trên.

14. Thân nhân của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

15. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

16. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

17. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

18. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

19. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng (quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14).

20. Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình.

21. Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư & cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014. (Mới bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP)

Nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do người sử dụng lao động đóng

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do người sử dụng lao động đóng gồm có 3 nhóm đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội

2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND.

3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do cơ sở đào tạo đóng

1. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT.

Minh Hoa (t/h)

Thực hiện tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế từ 3/12

Thứ 5, 09/11/2023 | 09:33
Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai, đôn đốc thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

3 trường hợp bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế, ai cũng nên biết

Thứ 3, 03/10/2023 | 11:02
Theo quy định, trong một vài trường hợp, thẻ Bảo hiểm y tế sẽ bị thu hồi hoặc tạm giữ.

Mổ mắt cận thị có được hưởng bảo hiểm y tế?

Chủ nhật, 24/09/2023 | 15:04
Nhiều người thắc mắc nếu bị cận thị, phải phẫu thuật thì có được hưởng BHYT không và các trường hợp nào không được hưởng BHYT dù đi khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến?

Mất thẻ, làm cách này vẫn được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ 4, 19/07/2023 | 10:26
Nếu không may thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) bị hỏng hoặc mất, người tham gia có thể áp dụng một trong ba cách sau để thay thế thẻ BHYT giấy khi đăng ký khám chữa bệnh.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.

Từ 1/6, thêm trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:00
Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.