LỜI TOÀ SOẠN

Sự rúng động của đại án “chuyến bay giải cứu” là lúc để những cá nhân, cơ quan có trách nhiệm thấy nhiều mặt trái và những tồn tại bất cập xuất hiện trong hệ thống của chúng ta. Vụ án đi qua, để lại sự gửi gắm những ý niệm về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với đất nước. Câu hỏi được đặt ra là: Đối diện với cái xấu, cái ác, cái bất thiện, con người cần làm gì để vượt qua được, để giữ vững tâm sáng, đầu lạnh?

Từ vụ án này, việc kiểm soát quyền lực ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đó cũng là lý do Người Đưa Tin thực hiện tuyến bài “Kiểm soát quyền lực cán bộ nhìn từ đại án “chuyến bay giải cứu””.