Đề xuất bố trí thêm nguồn vốn cho dự án xử lý chất thải rắn 109 tỷ

Đề xuất bố trí thêm nguồn vốn cho dự án xử lý chất thải rắn 109 tỷ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 15/01/2024 | 14:00
0
Giai đoạn 1 Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam có tổng đầu tư 109 tỷ, yêu cầu thực hiện trong năm 2024 nhưng đến nay chỉ mới bố trí nguồn kinh phí hơn 26 tỷ.

Phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Ngày 15/1, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có yêu cầu giải quyết đề nghị của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam liên quan dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh và Dự án Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành).

Ông Bửu yêu cầu các Sở Xây dựng, Công Thương tập trung kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình theo thẩm quyền khi có đầy đủ hồ sơ, văn bản đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo yêu cầu thì kịp thời hướng dẫn để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Môi trường - Đề xuất bố trí thêm nguồn vốn cho dự án xử lý chất thải rắn 109 tỷ

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh liên quan việc bố trí thêm nguồn vốn cho dự án; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1/2024.

UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, bàn giao mặt bằng đảm bảo kế hoạch.

Đồng thời xem xét, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sử dụng tuyến đường tạm trong khu vực để phục vụ thi công công trình trong thời gian UBND huyện Núi Thành triển khai hoàn thành công trình Đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tập trung triển khai hoàn thành công trình Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành trong quý III/2024 và phấn đấu hoàn thành các hạng mục cơ bản của giai đoạn 1 dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nam Quảng Nam trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, Ban quản lý chủ động, tích cực phối hợp với UBND huyện Núi Thành, các đơn vị, địa phương liên quan của huyện trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án và phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh trong quá trình kiểm tra, giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan của dự án.

“Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND huyện Núi Thành và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nêu trên để đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Các đơn vị phối hợp, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án theo thẩm quyền và chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) vượt thẩm quyền”, ông Bửu nhấn mạnh.

Dự án thực hiện đến đâu?

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 13/10/2023, hiện đang trong giai đoạn tuyển chọn tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đang trình UBND huyện Núi Thành phê duyệt giá đất cụ thể của dự án, sau đó sẽ trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đợt 1, gồm 16 thừa đất. Dự kiến chi trả chi phí giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong tháng 1/2024.

Môi trường - Đề xuất bố trí thêm nguồn vốn cho dự án xử lý chất thải rắn 109 tỷ (Hình 2).

Rác sinh hoạt được công nhân Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom. 

Đối với 28 thửa đất còn lại, đang thực hiện thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt quyết định thu hồi đất cá nhân, hộ gia đình và lập phương án giải phóng mặt bằng. Dự kiến hoàn thành công tác phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng và chi trả cho các hộ dân trong cuối tháng 3.

Ban quản lý đang lập phương án rà phá bom mìn để trình Quân khu V thẩm định, phê duyệt. Dự kiến hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ vào cuối tháng 3/2024.

Đơn vị sẽ thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, các gói thầu khác và khởi công công trình giữa tháng 4/2024.

Sau khi khởi công, sẽ tập trung thực hiện các hạng mục chính, như tập trung phá đá để thi công đường trục chính, các đường bao quanh và hộc rác số 1 để cơ bản hoàn thành hộc rác vào tháng 10/2024.

Thi công hoàn thành công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải và cuối năm 2024.

Thực hiện các công tác nghiệm thu, để có thể đưa vào hoạt động vào đầu quý II/2025.

Để có thể thực hiện theo kế hoạch nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ Ban quản lý dự án trong việc thực hiện.

Trong đó, UBND huyện Núi Thành thực hiện hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo đến đầu tháng 4/2024 có mặt bằng sạch cho Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa.

Tập trung thi công nhanh tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam để các phương tiện thi công Khu xử lý có thể thuận lợi trong công tác vận chuyển nguyên vật liệu đắp công trình, máy móc thiết bị thi công và vận chuyển đá đổ thải.

Trong thời gian chờ tuyến đường trên hoàn thành thì hỗ trợ Ban quản lý dự án trong công tác vận động người dân để các đơn vị thi công có thể sử dụng tuyến đường đất tạm hiện có của các hộ dân trong khu vực, phục vụ thi công công trình.

Sở Công Thương hỗ trợ trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạn mục đường dây trung thế và Trạm biến áp.

Sở Xây dựng hỗ trợ trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại.

Đáng lưu ý, Ban quản lý đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam bố trí thêm nguồn vốn cho Dự án, cụ thể là đến nay dự án mới được bố trí nguồn kinh phí 26,099 tỷ đồng, trong khi để thực hiện toàn bộ giai đoạn 1 là 109 tỷ đồng và chỉ yêu cầu thực hiện trong năm 2024.

Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có mục tiêu nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa phương khu vực phía Nam của tỉnh, đảm bảo vệ sinh môi trường cho các khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có diện tích 15,8 ha. Bao gồm các hạng mục chính: Khu chôn lấp công suất xử lý rác thải 350 tấn/ngày đêm; khu xử lý nước rỉ rác có công suất xử lý 600 m3 /ngày đêm; các hạng mục phụ trợ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Video: Trao quà Tết cho học sinh vùng cao tỉnh Quảng Nam

Chủ nhật, 07/01/2024 | 17:01
Công đoàn CQĐT Viện Kiểm sát tối cao phối hợp với các đơn vị chức năng và Tạp chí Đời sống và Pháp luật trao tặng hơn 400 suất quà cho học sinh nghèo ở Quảng Nam.

Mang Tết sớm cho học sinh nghèo nơi rẻo cao của tỉnh Quảng Nam

Chủ nhật, 07/01/2024 | 09:24
Công đoàn CQĐT Viện Kiểm sát tối cao phối hợp với các đơn vị chức năng, Tạp chí Đời sống và Pháp luật trao tặng hơn 400 suất quà cho học sinh nghèo ở Quảng Nam.

Quảng Nam: Cắt hợp đồng nhà thầu cải tạo trụ sở Sở giáo dục và đào tạo

Thứ 7, 06/01/2024 | 10:35
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Khoa đã vượt qua 26 nhà thầu để trúng thầu thi công dự án này.
Cùng tác giả

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 gây bất ngờ với công nợ giảm mạnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:00
Doanh nghiệp này có nhiệm vụ trọng tâm là quản lý vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Bản tin 21/4: Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:00
Nhiều đường bay nội địa đã đã kín chỗ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Mải chơi cháu bé 5 tuổi nuốt phải pin cúc...

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hôm nay có nắng nóng diện rộng?

Chủ nhật, 21/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (21/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”