“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Lê Mạnh Quốc
Thứ 5, 30/11/2023 | 18:43
5
Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được kỳ vọng sẽ giúp "phên dậu phía Tây của Tổ quốc" sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 30/11, Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị chuyên đề về Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên cho biết, nhằm hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển vùng Tây Nguyên của Đảng, cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong Vùng cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản Quy hoạch vùng này có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng.

Trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng.

Sự kiện - “Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. 

Bộ KH&ĐT đã triển khai xây dựng Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, đồng thời đã tổ chức các Hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát và làm việc với 5 địa phương trong vùng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của các Bộ, ngành trung ương.

Ngày 18/9/2023, Bộ đã gửi Hồ sơ quy hoạch vùng để xin ý kiến các cơ quan liên quan. Trên cơ sở tiếp thu hợp lý các ý kiến tham gia, ngày 3/11/2023, Bộ cũng đã có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng.

Việc, tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối chuyên đề về quy hoạch là bước tiếp theo rất quan trọng và hết sức cần thiết để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục lắng nghe ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch vùng; tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” phát triển của vùng trong thời gian vừa qua và đề ra mục tiêu, phương án phát triển cũng như giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Để bảo đảm Quy hoạch vùng Tây Nguyên có chất lượng, hiệu quả và khả thi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đến 5 nội dung chính cần tập trung thảo luận.

Một là, cho ý kiến về việc xác định các vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết, các khâu đột phá phát triển, cơ cấu lại mô hình tăng trưởng của vùng.

Hai là, cho ý kiến về định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng, liên kết quốc tế, đặc biệt là liên kết với khu vực Duyên hải Nam trung bộ, vùng Đông Nam Bộ, cũng như vai trò, vị trí chiến lược của vùng trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông.

Ba là, cho ý kiến về định hướng, giải pháp về phát triển ngành, lĩnh vực, trọng tâm là kết cấu hạ tầng liên kết vùng như giao thông, thủy lợi, hạ tầng số; giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt là các xung đột, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh trong quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước; các thách thức do tác động biến đổi khí hậu.

Bốn là, cho ý kiến về định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa – xã hội; giải quyết điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy được các di sản văn hóa, giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng.

Năm là, cho ý kiến về giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch, trong đó lưu ý về danh mục dự án liên kết vùng ưu tiên đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết vùng để thúc đẩy hợp tác phát triển vùng có hiệu quả.

Sự kiện - “Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị. 

Vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành theo quy định của Luật Quy hoạch, nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển vùng đã được xác định tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của đất nước, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt hơn nữa, Quy hoạch vùng Tây Nguyên đã cụ thể hóa hơn phương phướng tổ chức không gian và phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng Tây Nguyên đã được đề ra Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các Quy hoạch ngành cấp quốc gia đã và đang được phê duyệt.

Quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng trong việc “chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng"; tập trung xác định và giải quyết các vấn đề lớn, có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; để tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng điều phối vùng, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch vùng để thẩm định; dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2023.

Quy hoạch xứng tầm để Hà Nội tăng sức cạnh tranh

Thứ 3, 21/11/2023 | 15:35
Thành phố mong muốn các nhà khoa học hàng đầu cả nước sẽ tiếp tục tham gia đóng góp cho Hà Nội để chúng ta có bản Quy hoạch Thủ đô xứng tầm, đảm bảo tính khả thi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên

Thứ 4, 20/09/2023 | 15:00
Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên thành lập theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch. 

Tây Nguyên dùng dằng

Thứ 2, 03/07/2023 | 07:00
Tây Nguyên đang rất giằng xé giữa bảo tồn và phát triển, giữa “là mình” và hòa nhập.
Cùng tác giả

Cần lưu ý gì để không bị thất lạc hành lý xách tay trên máy bay?

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:49
Các đối tượng có tiền sử trộm cắp trên máy bay bị đưa vào danh sách từ chối vận chuyển hoặc cảnh báo trên toàn hệ thống đặt chỗ, bán vé, phục vụ mặt đất.

Hết ưu đãi trước bạ, thị trường ô tô ảm đạm trong tháng đầu năm

Thứ 2, 26/02/2024 | 16:13
Tâm lý tiêu dùng dịp cận Tết và việc chính sách ưu đãi trước bạ 50% hết hiệu lực đã khiến doanh số bán ô tô trong tháng đầu năm sụt giảm mạnh.

Tiến độ thi công 5 dự án thành phần đường Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:08
Theo Bộ GTVT, từ nay đến năm 2025, sẽ có thêm 168,5km đường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng và hoàn thành.

Đầu tư đường cao tốc: Phân kỳ nhưng an toàn là nguyên tắc thượng tôn

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Để khắc phục những bất cập ở nhiều tuyến cao tốc, cần khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, sớm triển khai mở rộng.

Yêu cầu các hãng hàng không báo cáo việc giá vé cao dịp sau Tết

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:51
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một số chặng bay xuất hiện tình trạng khó mua vé máy bay hoặc nếu mua được thì mức giá rất cao.
Cùng chuyên mục

Triển lãm và trải nghiệm máy bay do Trung Quốc sản xuất tại Quảng Ninh

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:54
Hai máy bay được triển lãm, trải nghiệm và bay thử lần này tại Quảng Ninh là mẫu C919 và ARJ21 do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất.

Hơn 1.700 thanh niên tỉnh Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:07
Sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức tiễn 1.751 người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc không thể đong đếm

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:20
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành Y tế đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do mô hình bệnh tật thay đổi.

Bình Thuận: Tân binh lên đường nhập ngũ nối tiếp truyền thống

Thứ 2, 26/02/2024 | 21:11
Ngày 26/2, thành phố Phan Thiết tổ chức Hội trại tòng quân để gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trước khi lên đường nhập ngũ.

Bình Phước: Hơn 1.600 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 20:14
Ngày 26/2, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc không thể đong đếm

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:20
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành Y tế đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do mô hình bệnh tật thay đổi.

Triển lãm và trải nghiệm máy bay do Trung Quốc sản xuất tại Quảng Ninh

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:54
Hai máy bay được triển lãm, trải nghiệm và bay thử lần này tại Quảng Ninh là mẫu C919 và ARJ21 do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất.

Hơn 1.700 thanh niên tỉnh Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:07
Sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức tiễn 1.751 người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.