Nhiều đề xuất mới tại dự thảo Luật PCCC: Doanh nghiệp, người dân cần lưu ý

Nhiều đề xuất mới tại dự thảo Luật PCCC: Doanh nghiệp, người dân cần lưu ý

Thứ 6, 12/01/2024 | 09:32
0
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2025.

Bộ Công an cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi và nghiên cứu bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bộ Công an đã dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 08 chương, 58 Điều. Ngoài những quy định chung, dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về phòng cháy; chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Những đề xuất mới tại dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy

Thứ nhất, bổ sung nhiều hành vi bị cấm trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

So với quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013, Điều 10 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã bổ sung thêm một số hành vi bị cấm trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể như: Xúc phạm, đe dọa lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ; Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo tai nạn, sự cố giả; Chế tạo, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định; đưa phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu; Thi công về phòng cháy và chữa cháy không đúng với thiết kế đã được thẩm định.

Thứ hai, giảm bớt yêu cầu đối với quy hoạch dự án xây mới khu công nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi lập quy hoạch dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thì phải bảo đảm các nội dung sau đây: Hệ thống giao thông, cấp nước; Bố trí địa điểm cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết.

Các nội dung kể trên đã được lược bớt 2 nội dung so với quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện hành đó là: “Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô” và “Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy”.

Thứ ba, sửa yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

Đây tiếp tục là một đề xuất mới đề xuất mới tại dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy doanh nghiệp cần lưu ý.

Theo khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thì buộc phải bảo đảm các nội dung sau đây: Khoảng cách an toàn; Hệ thống thoát nạn; Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Hệ thống chống khói; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

So với khoản 1 Điều 15 Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện hành, nội dung lập dự án, thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không còn yêu cầu phải có địa điểm xây dựng và dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Các nội dung về “Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy”; “Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy”, được thay thế bằng: “Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan”; “Hệ thống chống khói”; “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy”.

Thứ tư, bổ sung quy định về nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Khoản 2 Điều 14 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định, sau khi tổ chức nghiệm thu dự án, công trình thuộc danh mục phải thẩm định thiết kế theo quy định thì chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý chuyên ngành để kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, doanh nghiệp chỉ được phép đưa hạng mục công trình, công trình đã được xây dựng hoàn thành vào khai thác, sử dụng sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành đã thẩm định thiết kế kiểm tra và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Trường hợp đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng (căn cứ khoản 4 Điều 38 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Thứ năm, điều chỉnh một số yêu cầu cơ bản về phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh.

Theo đề xuất mới, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, địa điểm làm việc, công trình phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy sau đây:

Có biện pháp phòng cháy như thực hiện và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; trang bị phương tiện phòng cháy; kiểm tra phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy...

Có quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bảo đảm an toàn phòng cháy đối với từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh: Có phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hệ thống kỹ thuật; hệ thống liên lạc; thiết bị truyền tin báo cháy, sự cố, hệ thống cập nhật, khai báo dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải pháp ngăn cháy, chống khói, thoát nạn. Có phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Có lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.

So với quy định hiện hành, yêu cầu “Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy”; “Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy” mặc dù không còn được ghi nhận nhưng dự thảo Luật mới vẫn yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện.

Cụ thể, Điều 15 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình phải bảo đảm dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đầu tư và sử dụng.

Điều 5 dự thảo Luật mới nêu rõ, người đứng đầu cơ sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy.

Thứ sáu, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà.

Theo dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở được nêu tại Điều 16 gồm các nội dung sau:

Hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy.

Chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn nhiệt, nguồn lửa (nội dung này được kế thừa từ Điều 17 Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001, sửa đổi năm 2013).

Có giải pháp thoát nạn, chuẩn bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp điều kiện thực tế (quy định mới).

Thực hiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với nhà phải đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (quy định mới).

Như vậy, so với quy định hiện nay, dự thảo đã bổ sung thêm 2 điều kiện mới đồng thời không đề cập đến quy định nêu tại khoản 9 Điều 1 Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi năm 2013: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở kết hợp kinh doanh, gồm: Đảm bảo các điều kiện ở trên; Có giải pháp ngăn chát giữa các khu vực để ở và khu vực kinh doanh cũng như giải pháp thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Thứ bảy, đề xuất phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện.

Trong việc sử dụng điện, Điều 19 dự thảo yêu cầu cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện phải lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy, nổ do điện trong suốt quá trình sử dụng điện.

Có thể thấy, những nội dung này là nội dung mới. Theo đó, Luật hiện tại chỉ quy định về phòng cháy về việc sử dụng điện, thiết bị và dụng cụ điện với: Nhà máy điện, lưới điện; Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện; Thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy, nổ; Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện.

Tuệ Minh

Bắt 2 người mua chứng chỉ nghiệp vụ PCCC giả nộp làm hồ sơ kinh doanh

Thứ 3, 09/01/2024 | 08:49
Hiền yêu cầu Quang và một nhân viên khác cung cấp thông tin rồi đặt mua 3 giấy chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy giả với giá 900.000 đồng/giấy.

Lâm Đồng: Tuyên truyền về an toàn PCCC cho hơn 500 hộ kinh doanh

Thứ 7, 16/12/2023 | 22:00
Ngày 16/12, UBND Phường 2 Tp.Bảo Lộc cùng lực lượng Công an phường, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tp.Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn về an toàn PCCC-CNCH cho hơn 500 hộ gia đình kết hợp kinh doanh trên địa bàn.

Kiên Giang: Phát động phong trào PCCC và CNCH trong thanh thiếu nhi

Thứ 7, 09/12/2023 | 20:00
Ngày 9/12, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức phát động phong trào PCCC và CNCH trong thanh thiếu nhi và chương trình “Chúng em làm lính cứu hỏa” năm 2023.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Cải cách tiền lương từ 1/7: Những ai được giữ phụ cấp thâm niên nghề?

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:00
Có 03 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Đề xuất cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán

Thứ 6, 12/04/2024 | 11:15
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán.

Trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

Thứ 6, 12/04/2024 | 10:24
Nhiều người thắc mắc về các trường hợp công chức, viên chức được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cải cách tiền lương từ 1/7: Những ai được giữ phụ cấp thâm niên nghề?

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:00
Có 03 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

Thứ 6, 12/04/2024 | 10:24
Nhiều người thắc mắc về các trường hợp công chức, viên chức được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ lương hưu trong năm 2024.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Đề xuất cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán

Thứ 6, 12/04/2024 | 11:15
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về cách xếp lương viên chức chuyên ngành kế toán.