Phó Thủ tướng: Rà soát kỹ trước khi đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Phó Thủ tướng: Rà soát kỹ trước khi đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 2, 22/01/2024 | 19:04
0
Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành rà soát kỹ, chủ động đề xuất Nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết để triển khai trước thời điểm Luật Đất đai có hiệu lực.

Ngày 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1/2024.

Luật Đất đai kiến tạo cho sự phát triển

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đất đai, quản lý đất đai là lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh-quốc phòng và là mối quan tâm của từng người dân... Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đến nay, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua. Đây là một bộ luật lớn, quan trọng, được các đại biểu Quốc hội ủng hộ và thông qua với tỉ lệ rất cao và là sự kiện pháp lý trung tâm của nhiệm kỳ.

“Thay mặt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn, sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội trong thời gian qua đã làm việc với tinh thần “từ sớm, từ xa” cùng đồng hành, cùng chịu trách nhiệm triển khai xây dựng, tiếp thu đầy đủ ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân vào luật. Luật được thông qua sẽ góp phần giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc hiện nay về quản lý đất đai; đồng thời góp phần kiến tạo cho sự phát triển sắp tới với tư duy, quan điểm mới và đột phá”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.

Chính vì vậy, sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, vấn đề tiếp theo là làm sao để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách trong Luật vào cuộc sống, đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng, đẩy mạnh thương mại hóa đất đai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng,…

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng: Rà soát kỹ trước khi đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết Bộ đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phân công cụ thể cho từng bộ ngành xây dựng văn bản thi hành dưới luật, có tiến độ cụ thể; triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai (sửa đổi), các văn bản thi hành; công tác kiểm tra giám sát,…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ Tư pháp, NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT… đã báo cáo, trao đổi về lộ trình, định hướng xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, cũng như theo quy định của Luật; đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ, ngành phải chủ động đề xuất Nghị định, Thông tư

Nhấn mạnh việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành là nhiệm vụ hàng đầu của kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi): Nghị định chung hướng dẫn các điều, khoản chung; các lĩnh vực chuyên sâu (quản lý đất lúa; thu tiền sử dụng đất; định giá đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư; điều tra cơ bản thông tin dữ liệu đất đai…); đất đai cho hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, công nghiệp…

Cùng với đó là đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật, đưa các điều khoản, quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) được thực thi, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, chú trọng tập huấn, quán triệt đến những người làm công tác lãnh đạo, quản lý đất đai từ Trung ương tới các địa phương; kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá vào năm 2025;… nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi hành Luật.

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng: Rà soát kỹ trước khi đưa Luật Đất đai vào cuộc sống (Hình 2).

Quang cảnh cuộc họp Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì.

Phó Thủ tướng yêu cầu phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện, và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm hiệu lực đồng thời, đồng bộ, thống nhất.

Các bộ, ngành cần rà soát kỹ lưỡng những điều, khoản của Luật Đất đai (sửa đổi) giao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ quy định, hướng dẫn thực hiện, để phối hợp triển khai xây dựng 1 nghị định hướng dẫn chung và một số nghị định riêng có tính chuyên môn đặc thù. Tinh thần chung là số lượng nghị định phải là ít nhất; triển khai, áp dụng luật khoa học, chặt chẽ.

“Các bộ ngành rà soát kỹ, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết, và phải được ban hành trước thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong Luật là ngày 1/4/2024 và ngày 1/1/2025, để có thời gian tập huấn, tuyên truyền, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Để đồng bộ, thống nhất với một số điều, khoản của Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/4/2024, Bộ TN&MT khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về lấn biển. Bộ NN&PTNT khẩn trương cập nhật các chính sách mới trong Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 156 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Để thực hiện những điều, khoản của Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định liên quan đến vấn đề thu tiền và vấn đề liên quan đến thuế đất.

Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định về về hướng dẫn sử dụng đất lúa.

Bộ TN&MT chủ trì xây dựng dự thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật; về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, về điều tra cơ bản và cơ sở dữ liệu đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;…

Đồng thời, các bộ, ngành hữu quan tập trung xây dựng các văn bản dưới nghị định, đó là các thông tư hướng dẫn để thi hành các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) lần này.

Bộ TN&MT có văn bản gửi các địa phương để khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý đồng bộ khi luật có hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT và Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp xây dựng 2 đề án thí điểm theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tách công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công; thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở tại một số địa phương có năng lực thực hiện hoặc điều kiện đặc thù theo tiêu chí cụ thể.

Phó Thủ tướng: Phân cấp cho huyện nếu làm không khéo "sẽ mất cán bộ"

Thứ 3, 16/01/2024 | 13:37
Liên quan ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cho dù một đồng cũng phải cực kỳ chặt chẽ và rất nhiều người "đi về nơi xa lắm" vì coi thường việc này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chìa khoá thành công của Nghệ An nằm ở nguồn lực con người

Thứ 7, 13/01/2024 | 20:36
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng "chìa khoá thành công của Nghệ An nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người vô cùng mạnh mẽ".

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát động năm an toàn giao thông 2024

Thứ 3, 09/01/2024 | 11:20
Năm an toàn giao thông 2024 được phát động với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".
Cùng tác giả

BĐS Phát Đạt lãi lớn nhờ đẩy mạnh bán BĐS và tiết giảm chi phí lãi vay

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:40
Quý I/2024, chi phí tài chính của Phát Đạt được tiết giảm đáng kể xuống chỉ còn 65 tỷ đồng do không phải bỏ ra chi phí phát hành trái phiếu.

Kinh doanh tốt, dàn lãnh đạo Sonadezi Giang Điền nhận lương hậu hĩnh

Chủ nhật, 21/04/2024 | 19:26
Vừa kết thúc quý đầu tiên của năm 2024, Sonadezi Giang Điền đã hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Doanh thu VinFast tăng 269,7% trong quý I/2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:12
Trong quý I/2024, VinFast đã tiến hành bàn giao gần 9.700 ô tô điện, tương ứng tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.
Cùng chuyên mục

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
     
Nổi bật trong ngày

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.