Có nên đổi xe khi thường xuyên bị tai nạn?

Từ ngày mua xe này em thường xuyên bị tai nạn, mà toàn là lý do trời ơi đất hỡi. Mọi người bảo xe không hợp chủ nên bảo em đổi xe.

Em đang đi một con xe số mua cũng được hơn 3 năm nay. Vấn đề là trước đây em cũng đi xe và chưa bị tai nạn bao giờ. Thế nhưng từ ngày đi xe này lại rất hay bị ngã, mà toàn là những lý do trời ơi đất hỡi.

Gần như những lần tai nạn chẳng phải do bị ai đâm vào mà do em tự ngã. Khi thì đống cát, khi thì mô đất,... Đại loại là những lý do rất chi là lãng xẹt.

Mọi người bảo em nên đổi xe để đổi vận. Nhiều khi xe không hợp chủ cũng khiến mình hay gặp nạn. Em cũng đang muốn đổi sang xe ga đi cho nó hợp thời.

Chuyện xe không hợp chủ khiến mình hay bị ngã có thật không ạ? Theo cả nhà, em có nên đổi xe không?