2 vấn đề của doanh nghiệp Nhà nước được

2 vấn đề của doanh nghiệp Nhà nước được "mổ xẻ" tại hội nghị với Thủ tướng

Lê Mạnh Quốc
Thứ 5, 24/03/2022 | 08:58
Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với DNNN là cơ hội để "xốc lại" tinh thần tái cơ cấu trong DNNN, nhằm đẩy "cỗ xe" DNNN lăn bánh, chuyển động nhanh hơn.

Trong ngày 24/3 sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có chủ đề trọng tâm là "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội".

Tại Hội nghị lần này, hai vấn đề sẽ được tập trung làm rõ. Một là Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe những vướng mắc, khó khăn mà DNNN đang phải đối mặt để giải quyết vấn đề, đặc biệt là gắn với triển khai Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025".

Thứ hai, DNNN có nhiều nguồn lực nhưng chưa sử dụng hiệu quả, vì vậy kết quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Vậy giải pháp, động lực nào để khơi thông nguồn lực của khu vực DNNN?

Thông tin thêm về hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) kỳ vọng Hội nghị sẽ là "bước đệm" để tạo nên nhận thức mới, khí thế mới trong khu vực DNNN.

"Lực cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN đến từ đâu, từ thể chế, từ cơ quan chủ quản, hay từ tổ chức vận hành của doanh nghiệp? Dịp này chính là một "Hội nghị Diên Hồng" về kinh tế để các doanh nghiệp có thể chia sẻ và cơ quan quản lý Nhà nước lắng nghe, từ đó rút ra những định hướng, giải pháp", ông Đặng Quyết Tiến nhìn nhận.

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nêu vấn đề tại sao những khu vực kinh tế khác nguồn lực ít hơn mà vẫn vận hành và phát triển, còn khu vực DNNN nguồn lực lớn, bộ máy, con người, quy định pháp lý có sẵn, mà sức ì lớn, vận hành nhiều hạn chế. Ông Tiến kỳ vọng nội dung này cũng sẽ được "mổ xẻ", phân tích và bàn luận kỹ càng trong Hội nghị.

Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi kinh tế, nguồn lực của khối DNNN còn nhiều, trong đó, đáng chú ý dư địa vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ. Ngoài ra, DN có khả năng huy động vốn nhưng không huy động mà thường vay ngân hàng hoặc trông chờ vào ngân sách Nhà nước.

Theo ông Tiến, đâu đó trong DNNN vẫn có tâm lý ngại làm, sợ trách nhiệm, không chỉ trong cổ phần hoá thoái vốn mà kể cả các dự án đầu tư. Ví dụ như Dự án sân bay Long Thành, vướng mắc nhưng không báo cáo kịp thời, Thủ tướng Chính phủ đã đến làm việc tận nơi và chấn chỉnh, dự án đã bắt đầu huyển động. Ông Tiến đặt câu hỏi về "trách nhiệm giám sát, kiểm tra của các cơ quan ở đâu?".

Tương tự đối với Dự án Nhà máy Thái Bình 2, nếu như không có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, ráo riết của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thì Dự án sẽ khó có kết quả như hiện nay.

Tiêu điểm - 2 vấn đề của doanh nghiệp Nhà nước được 'mổ xẻ' tại hội nghị với Thủ tướng

Hiện nay, Việt Nam còn 94 doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn. 

Thông tin từ Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị phần vốn nhà nước khi cổ phần hoá bán được là 22.748 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch dự kiến bán, tương đương 11% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Như vậy, tiến trình cổ phần hoá chậm, kết quả cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục và kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn chậm, chưa bảo đảm tính kịp thời, còn hình thức, thiếu khả thi, chưa sát với thực tế. Một số đơn vị đăng ký danh sách thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhiều nhưng không triển khai đúng theo kế hoạch”, ông Tiến đánh giá về tình hình chung của khối DNNN.

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho rằng Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với DNNN là cơ hội để "xốc lại" tinh thần tái cơ cấu trong DNNN, nhằm đẩy "cỗ xe" DNNN lăn bánh, chuyển động nhanh và đầy sức sống như các thành phần kinh tế khác.

"Thủ tướng đã khẳng định thông điệp là có hiệu quả mới cơ cấu lại, không phải tái cơ cấu tất cả. Cổ phần hoá không chỉ là bán đi thu tiền mà mục tiêu là hiệu quả hoạt động phải tốt hơn. DN cần mạnh dạn làm và chịu trách nhiệm. DN đã dám làm thì cần phân cấp ra sao, giải pháp gì, cải cách thể chế như thế nào? Vấn đề nào có thể xử lý ngay thì cơ quan Nhà nước tập trung ưu tiên", ông Đặng Quyết Tiến nói.

Như đã nêu ở trên, Đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" đã được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-TTg. Những định hướng, giải pháp được bàn luận, góp ý trong "Hội nghị Diên Hồng" sẽ gắn với triển khai thực hiện Quyết định này, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

Về chỉ tiêu chủ yếu tái cơ cấu DNNN đến năm 2025, phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối DNNN. Bảo đảm nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 ít nhất 248.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 200.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 48.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, nếu không tính các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp, nước ta có 94 DNNN quy mô lớn gồm: 9 tập đoàn kinh tế; 67 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ-công ty con. Tuy chỉ chiếm hơn 10% về số lượng DNNN nhưng khối công ty mẹ Tập đoàn – Tổng công ty (DNNN quy mô lớn) lại nắm giữ khoảng 90% tổng tài sản, 88% tổng doanh thu và 86% lợi nhuận trước thuế của toàn bộ DNNN trên phạm vi toàn quốc.

"Đối với vai trò, vị trí cốt yếu của DNNN trong nền kinh tế, sự quan tâm sâu sát của Thủ tướng Chính phủ tới cộng đồng doanh nghiệp này thể hiện cam kết của Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng DNNN để doanh nghiệp phát triển, chung tay giải phóng nguồn lực, góp sức phục hồi kinh tế", ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ cổ phần hóa 22 doanh nghiệp; thoái vốn tại 126 doanh nghiệp; chuyển 15 doanh nghiệp sang SCIC để thoái vốn.

Trong đó, Bộ KH&ĐT dự kiến nguồn thu đạt được khi thực hiện cổ phần hóa 22 doanh nghiệp, tính theo mệnh giá, là thu về khoảng 68.000 tỷ đồng; còn tính theo thị giá khi IPO dự kiến thu về khoảng 150.000 tỷ đồng. Trong 22 doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ thực hiện cổ phần hóa bao gồm một số đơn vị quy mô lớn như: Tổng công ty Viễn thông Mobiphone, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai...

Nguồn thu đạt được khi thoái vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng theo giá trị sổ sách, khoảng 59.000 tỷ đồng theo thị giá. Trong đó thực hiện thoái vốn nhà nước các doanh nghiệp như Tổng công ty Sông Hồng, Viglacera, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV...

Như vậy, triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch của Bộ KH&ĐT thì trong giai đoạn 2022 - 2025 dự kiến thu về khoảng 210.000 tỷ đồng theo giá thị trường, chưa bao gồm nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc SCIC. Do đó cơ bản sẽ đảm bảo nguồn thu 248.000 tỷ đồng theo yêu cầu của Quốc hội.

"Không đánh đồng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là cổ phần hóa"

Thứ 2, 28/02/2022 | 20:21
Thủ tướng yêu cầu cơ cấu lại có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những doanh nghiệp yếu kém nhưng tránh đồng nhất "cơ cấu lại" là cổ phần hóa doanh nghiệp.

Cuộc đua về đích của 19 "siêu doanh nghiệp" vốn Nhà nước

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:26
Năm 2021, tổng doanh thu của 19 “siêu doanh nghiệp” nhà nước đạt 99% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch, tổng nộp ngân sách vượt 27% kế hoạch.

[E]Giải bài toán "tấm áo hẹp" cho ngành đường sắt

Thứ 7, 16/10/2021 | 15:00
Theo Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh, ngành đường sắt hiện nay không lựa chọn con đường cạnh tranh với vận tải đường bộ, hàng không, hàng hải...
Cùng tác giả

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lại lùi tiến độ, đội vốn khủng

Thứ 6, 20/05/2022 | 08:35
Do phải lùi tiến độ và bổ sung các chi phí nên tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ tăng thêm gần 5.000 tỷ đồng so với tính toán ban đầu.

Loạt văn kiện từ chuyến đi Mỹ 7 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thứ 6, 20/05/2022 | 06:00
Nhân chuyến thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao hàng loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đề xuất chi gần 23.000 tỷ từ ngân sách Tp.Hà Nội làm đường Vành đai 4

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:42
Sơ bộ tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô là 85.840 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách Tp.Hà Nội là 22.962 tỷ đồng.

Công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Thứ 5, 19/05/2022 | 16:20
VCCI công bố Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng doanh nhân toàn quốc đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề xuất đầu tư làm đường nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Vành đai 3

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:04
Tổng mức đầu tư của tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Vành đai 3 là hơn 3.241 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố Hà Nội.
Cùng chuyên mục

“Không nên chia cắt thành nhiều luật, lợi sẽ bất cập hại”

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:08
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Luật rừng là có hại, nhưng một rừng luật với hiệu quả, chất lượng kém, chồng chéo, xung đột gây ách tắc thì thiệt hại nhiều hơn".

Đề nghị lùi thời hạn sửa Luật Đất đai sang kỳ họp thứ 4

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:51
Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp thứ 4 thay vì cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực có nợ xấu cao như bất động sản, BOT giao thông

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:35
Đến hết ngày 15/8/2022, toàn bộ cơ chế về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 sẽ không được áp dụng, tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC vẫn ở mức cao.

Cần 10.000 tỷ để hoàn thành 171km còn lại của đường Hồ Chí Minh

Thứ 3, 24/05/2022 | 09:25
Giai đoạn 2017-2021, việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng, chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần.

Khám chữa bệnh từ xa còn “mờ nhạt” trong Luật

Thứ 3, 24/05/2022 | 06:19
Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần phải làm rõ vai trò của việc khám chữa bệnh từ xa, nhất là trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
     
Nổi bật trong ngày

Lựa chọn sách giáo khoa nên được Quốc hội giám sát tối cao

Thứ 2, 23/05/2022 | 18:19
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng việc thực hiện nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông rất cần có sự giám sát tối cao của Quốc hội.

SEA Games 31 truyền cảm hứng lớn đến đồng bào trong và ngoài nước

Thứ 2, 23/05/2022 | 10:03
Với kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Vương Đình Huệ yêu cầu ĐBQH nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến, không coi đây là “việc đã rồi”.

Xử lý sai phạm Việt Á, Tân Hoàng Minh: Cử tri bày tỏ sự tin tưởng

Thứ 2, 23/05/2022 | 12:46
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong xử lý những sai phạm kinh tế, cử tri cả nước bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 3

Thứ 2, 23/05/2022 | 06:00
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc lúc 9h sáng 23/5. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16/6.

Phó Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 6 - 6,5% là thách thức rất lớn

Thứ 2, 23/05/2022 | 11:12
Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 là thách thức lớn, trong khi các quy hoạch, nhất là nội dung của Chương trình phục hồi kinh tế triển khai còn chậm.