Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ban Chấp hành phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ban Chấp hành phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ"

Thứ 2, 01/02/2021 | 10:24

Tới dự phiên làm việc cuối cùng của Đại hội XIII có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng với đó là các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chính sách - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ban Chấp hành phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ'

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thành viên Ban thư ký, thông báo một số kết quả biểu quyết quan trọng tại Đại hội XIII. Theo đó, Đại hội đã đồng ý với định hướng phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại có thu nhập vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta là nước phát triển có thu nhập trung bình cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025, đạt 6,5-7% năm.

Hơn 1.500 đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng báo cáo tại Đại hội kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

“Với số phiếu gần như tuyệt đối, hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”, đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Theo đó, Bộ Chính trị khóa XIII gồm có 18 người. Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Chính sách - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ban Chấp hành phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ' (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau báo cáo của đồng chí Võ Văn Thưởng, 200 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết) ra mắt Đại hội. Trong số 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương, có 62 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 Ủy viên là nữ, 13 Ủy viên là người dân tộc thiểu số. Về chức danh, có 2 Ủy viên là Phó thủ tướng, 15 Ủy viên là các Bộ trưởng, Thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII phát biểu tại Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, giao cho trọng trách hết sức lớn lao.

“Tôi xin được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và với tình cảm cá nhân, xin chân thành cảm ơn Đại hội, các đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội; Giao cho chúng tôi những trọng trách hết sức lớn lao và vô cùng vinh dự”, Tổng Bí thư mở đầu bài phát biểu.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nối kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng, hành động luôn luôn rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan ban bộ ngành Trung ương và địa phương, các giới đồng bào, đồng chí cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hiến kế để Ban Chấp hành Trung ương có thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn  các đồng chí lão thành cách mạng, các đàn anh đi trước đã nêu gương, chúng tôi cố gắng học tập để kế thừa phát huy những kết quả mà các đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân mấy thế kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh nước ta có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách. Ông cho rằng tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thay mặt 200 Ủy viên Trung ương khóa mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Theo dự thảo Nghị quyết, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đưa ra một số định hướng chủ yếu cho 5 năm tới. Theo đó, mục tiêu kinh tế tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,5-7%/năm. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất đạt khoảng 6,5%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25% GDP, kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% GDP.

Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Minh Khánh

Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới

Thứ 3, 26/01/2021 | 06:30
Ngày 26/1 khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Một sự kiện trọng đại của đất nước được nhân dân hướng về với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ Đại hội thành công.

Đại biểu kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn những người có tâm, có tầm, có tài vào Ban Chấp hành

Thứ 6, 29/01/2021 | 07:00
Công tác nhân sự được làm cẩn trọng, chặt chẽ, dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương.
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:19
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Siết chặt việc chở hàng hóa sau vụ cuộn thép rơi lún mặt đường

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:00
Sau nhiều vụ rơi thép cuộn trên đường, Bộ GTVT đã có chỉ đạo "nóng" về việc đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ.

Trà Vinh chi hơn 552 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:50
Ngày 10/8, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh này đã chi hơn 522 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế

Thứ 4, 10/08/2022 | 10:00
Để đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam cần phải nỗ lực trong việc quảng bá hình ảnh, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng.

Thanh Hóa: Khắc phục tình trạng "quy hoạch và dự án treo"

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:58
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương cùng các cơ quan chức năng liên quan khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo".
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất tăng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế phường

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:12
Tại dự thảo, Bộ Y tế đã đề xuất mức phụ cấp 100% áp dụng đối với nhân viên y tế dự phòng; y tế xã, phường, thị trấn…

Trao quyền định giá đất cho UBND cấp tỉnh là không hợp lý

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:03
Với một bộ luật “đồ sộ” như Luật Đất đai, còn cần rất nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế của Luật Đất đai 2013, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Thanh Hóa: Khắc phục tình trạng "quy hoạch và dự án treo"

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:58
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương cùng các cơ quan chức năng liên quan khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo".

Thờ ơ với “giặc lửa”, cảnh báo từ những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:21
Nhiều người biết đến mối nguy từ những vụ hỏa hoạn nhưng lại chưa quan tâm để ngăn ngừa từ sớm, từ xa.

Trà Vinh chi hơn 552 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:50
Ngày 10/8, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh này đã chi hơn 522 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.