Ban hành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu sự tác động của Covid

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 13/09/2021 | 12:41
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV đã khai mạc phiên họp thứ 3. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tại phiên họp này UBTVQH sẽ tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung tập trung 5 nhóm vấn đề chính.

Nhóm vấn đề thứ nhất, UBTVQH sẽ trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét lần đầu đối với 6 dự án luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự.

Đây là 6/7 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tới, còn Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 2 trước đó.

Các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta, bảo đảm sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thi hành các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vững mạnh và tinh nhuệ, dự án Luật CSCĐ nâng cấp từ Pháp lệnh CSCĐ. Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị thẩm tra các dự án luật đã được UBTVQH chuẩn bị từ rất sớm, rất xa, đến nay đã xem xét qua mấy vòng.

Tiêu điểm - Ban hành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu sự tác động của Covid

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội đã vào cuộc từ rất sớm, cùng với các cơ quan chủ trì soạn thảo của Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội theo ngành và lĩnh vực đã chủ động họp và cho ý kiến về các định hướng lớn, những yêu cầu, nội dung phải đạt được trong các dự án luật lần này. Sau đó, Thường trực các Ủy ban đã họp mở rộng để hình thành các báo cáo thẩm tra sơ bộ.

Nhằm đảm bảo hoàn chỉnh, kỹ lưỡng hơn nữa để cho chất lượng các dự án luật đạt được kết quả đồng thuận cao, khắc phục tình trạng "luật ống, luật khung", tuổi thọ của luật ngắn, khi sửa đổi, bổ sung chưa bao quát hết vấn đề....

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH thảo luận sâu hơn nữa, tập trung phân tích, đánh giá tác động đầy đủ, xem xét các chính sách mới đã đảm bảo hợp lý, chặt chẽ, tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới hay chưa, xem xét chất lượng các dự án luật, các hồ sơ có liên quan để hoàn thiện, trình Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ hai, UBTVQH thực hiện công tác giám sát thông qua xem Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Xem xét Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 8/2021).

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các báo cáo ở trên hầu hết là báo cáo thường niên mà các cơ quan phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về những lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình.

Tiêu điểm - Ban hành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu sự tác động của Covid (Hình 2).

Khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Để nâng cao hiệu quả giám sát này cũng như bảo đảm chất lượng các báo cáo trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên UBTVQH tập trung cho ý kiến về các hồ sơ, tài liệu đã tuân thủ đúng theo yêu cầu pháp luật hay chưa, đánh giá mức độ rõ ràng, hợp lý, tính cụ thể, thống nhất của các số liệu có liên quan, vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung, đâu là kết quả mới, trọng tâm cần lưu ý.

Bên cạnh đó, xem các nội dung của báo cáo đã đánh giá rõ về tình hình thi hành pháp luật, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tham nhũng; kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án hình sự, dân sự... Đánh giá sự chuyển biển mới so với năm trước, hiệu qủa việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong các báo cáo thường niên.

Qua đó, UBTVQH cho ý kiến về việc xác định phương hướng, nhiệm vụ của các cơ quan trong thời gian tới đã phù hợp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chủ trương, định hướng lớn, đáp ứng nhiệm vụ được giao hay chưa, đồng thời cần thảo luận sâu, kỹ lưỡng hơn nữa về cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tìm ra giải pháp đúng đắn, đúng trọng tâm, mang hiệu quả cao.

Nhóm vấn đề thứ ba, UBTVQH sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác như: Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Nhóm vấn đề thứ tư, xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho ý kiến về việc ký điều ước quốc tế có nội dung Việt Nam cung cấp văn phòng làm trụ sở làm việc cho Tòa trọng tài thường trực (PCA).

Nhóm vấn đề thứ năm, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ thảo luận kỹ hơn về 3 phương án tổ chức kỳ họp đã được Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị cũng như chưa trình nội dung cụ thể để đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế diễn biến công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tổng khối lượng công việc cần giải quyết cho phiên họp tháng 9 này rất lớn, tập trung nhiều nội dung cần trình Quốc hội.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH cần làm việc hết sức tập trung, chủ động sắp xếp lịch dự họp đầy đủ, đúng thành phần, cố gắng cao nhất hoàn thành chương trình theo dự kiến, đảm bảo các nội dung trình Quôc hội đạt chất lượng cao.  

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ 3, 07/09/2021 | 10:41
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

8 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ khoảng 266.785 tỷ đồng

Thứ 2, 06/09/2021 | 06:00
Theo bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2021, trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng, riêng trong tháng Tám khoảng 21.535 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch

Thứ 5, 19/08/2021 | 10:56
Sáng 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch do Thường trực Chính phủ tổ chức với các Bộ ngành và địa phương.
Cùng tác giả

REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:04
Cơ điện lạnh REE đã chính thức trả nợ xong đối với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 9, tháng 10/2017.

IMF: Tin xấu đến hằng ngày nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:46
Năm nay, IMF dự báo tăng trưởng GDP của khoảng 7-7,5%; lạm phát trung bình thấp hơn so với dự tính 4%, đồng thời thấp so với các nước trên thế giới và khu vực.

Lọc hoá dầu Bình Sơn thu hơn 125.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:44
So với kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2022 gần 91.700 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt hơn 36% kế hoạch đề ra chỉ sau 3 quý.

Giá xăng dầu trong nước không phản ánh đúng chi phí kinh doanh

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:28
Nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, bán hàng cầm chừng và thiếu nguồn cung cục bộ diễn ra tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thời gian qua.

Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023.
Cùng chuyên mục

Chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:38
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tuy đã có nhiều đổi mới và có đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua,

Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:34
Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Thủ tướng: Chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 04/10/2022 | 18:00
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn của Thủ tướng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được nhân dân, ngành y tế mong đợi

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:00
Luật Khám bệnh, chữa bệnh là luật quan trọng của ngành y tế, được nhân dân, ngành y tế đặt nhiều kỳ vọng nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sửa đổi Luật Đất đai vì lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp và người dân

Thứ 3, 04/10/2022 | 16:57
UBTVQH nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa - Vũng Tàu mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tập lái

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:02
Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh đào tạo và sát hạch lái xe, xe tập lái.

Chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:38
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tuy đã có nhiều đổi mới và có đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua,

Sửa đổi Luật Đất đai vì lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp và người dân

Thứ 3, 04/10/2022 | 16:57
UBTVQH nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ.

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được nhân dân, ngành y tế mong đợi

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:00
Luật Khám bệnh, chữa bệnh là luật quan trọng của ngành y tế, được nhân dân, ngành y tế đặt nhiều kỳ vọng nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Bí thư huyện ủy Châu Đức làm Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, 04/10/2022 | 18:45
Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Nguyễn Tấn Bản là Phó Bí thư thường trực huyện ủy Châu Đức.