Bộ trưởng GTVT nêu sự cần thiết xây dựng dự án Luật Đường bộ

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 13/07/2023 | 14:01
0
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc xây dựng dự thảo Luật Đường bộ sẽ tạo nên các bước đột phá trong việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải...

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Sáng 13/7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ.

Trình bày tờ trình dự án Luật Đường bộ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, việc xây dựng dự thảo Luật Đường bộ sẽ tạo nên các bước đột phá trong việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phát triển phương tiện giao thông đường bộ, phát triển vận tải đường bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn;

Tạo cơ chế đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Chiến lược phát triển phương tiện giao thông phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý phương tiện giao thông; hiện đại hóa công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đối thoại - Bộ trưởng GTVT nêu sự cần thiết xây dựng dự án Luật Đường bộ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình. 

Thực tế, qua 13 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ 2008 đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ; góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc; thúc đẩy phát triển giao thông vận tải và kinh tế đất nước; tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động tham gia vào hoạt động giao thông vận tải với các nước trong khu vực.

Sau quá trình tổng kết, nghiên cứu, bên cạnh việc phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã bộc lộ một số vướng mắc.

Do đó, cần tiến hành sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các quy định về cơ chế để huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng; khung pháp lý cho các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động giao thông đường bộ; điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho phù hợp với thực tế.

“Việc xây dựng dự án Luật Đường bộ là hết sức cần thiết”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đồng thời cho hay, Dự thảo Luật Đường bộ gồm 6 chương, 95 điều.

So với dự thảo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã chuyển 02 chương sang Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (đó là chương: quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ), giữ nguyên 1 điều (Điều 2 về đối tượng áp dụng); sửa đổi 40 điều; bổ sung mới 54 điều.

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật có các điểm mới thay đổi phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, theo đó Luật này quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý Nhà nước về hoạt động đường bộ; bổ sung các khái niệm mới như: đường giao thông nông thôn; đường địa phương; phương tiện công nghệ mới; phương tiện đa tính năng; bổ sung quy định về áp dụng Luật Đường bộ và các luật khác…

Rà soát để tránh chồng chéo

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Đường bộ để tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ về hoạt động giao thông vận tải đường bộ.

Đồng thời, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhất là trong việc xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Qua nghiên cứu Hồ sơ dự án Luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, về cơ bản, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đã được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình thấu đáo, đầy đủ.

Đối thoại - Bộ trưởng GTVT nêu sự cần thiết xây dựng dự án Luật Đường bộ (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới.

Về các ý kiến liên quan đến việc tách Luật Giao thông đường bộ thành dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ và thấy rằng việc xây dựng 2 dự án luật đã được Chính phủ thảo luận, cân nhắc, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước ta và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, thể chế hóa Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. “Hai Luật được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu.

Về các ý kiến liên quan đến thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đã được quy định tại khoản 6 Điều 42 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cho rằng có một số nội dung giao thoa cần được quy định trong cả 2 dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để tránh lỗ hổng pháp luật, đồng thời tránh chồng chéo quy định của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số quy định cụ thể về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ phù hợp với xu hướng phát triển giao thông thông minh, phương tiện đa tính năng; về giao thông đô thị, đường chuyên dùng, đường nội bộ, đường cao tốc….

Có thực sự thiếu trầm trọng trường công cấp 3?

Thứ 4, 12/07/2023 | 13:25
Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, tình trạng thiếu trường THPT công lập cần được làm rõ và nên đưa nội dung này vào báo cáo công tác dân nguyện.

Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 12/7

Thứ 2, 10/07/2023 | 10:51
Tại phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 4 phiên họp trong quý III/2023

Thứ 4, 05/07/2023 | 10:28
Dự kiến trong Quý III (từ tháng 7 đến tháng 9/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức 3 phiên họp thường kỳ và 1 phiên họp chuyên đề pháp luật.
Cùng tác giả

Quy định "nồng độ cồn bằng 0" là mệnh lệnh và cần phải thực hiện

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:11
Trong dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ có quy định cấm tuyệt đối hơi thở có nồng độ cồn và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia cũng quy định cấm.

Khẩn trương đưa Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 6 vào cuộc sống

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:08
Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình.

Cho phép kéo dài giải ngân vốn "giảm nghèo bền vững" sang năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:08
Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách sang đến năm 2024 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Sớm đưa BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:06
Nghị quyết nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.

Trên 70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:01
Theo đó, trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.
Cùng chuyên mục

Quy định "nồng độ cồn bằng 0" là mệnh lệnh và cần phải thực hiện

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:11
Trong dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ có quy định cấm tuyệt đối hơi thở có nồng độ cồn và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia cũng quy định cấm.

Xem xét tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào đầu năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:04
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.

Người dân có thẻ căn cước công dân có phải đi làm thẻ căn cước?

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:50
Sau thời điểm 1/7/2024 khi Luật Căn cước có hiệu lực, người dân đang có thẻ căn cước công dân sẽ không phải đi làm lại thẻ căn cước nếu như thẻ vẫn còn hiệu lực.

Sớm đưa BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:06
Nghị quyết nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.

Quốc hội quyết một số chính sách đặc thù xây dựng công trình đường bộ

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:02
Nghị quyết về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ vừa được Quốc hội thông qua với 464 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 93,93%.