Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 30/05/2022 | 20:29
Theo đánh giá của tư lệnh ngành KH&ĐT, tồn tại trong triển khai Luật Quy hoạch là rất lớn do khối lượng công việc nhiều cùng vấn đề rất mới từ hệ thống quy hoạch.

Quốc hội dành cả ngày 30/5 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với tư cách là cơ quan chủ trì được Quốc hội đánh giá là có nhiều rất cố gắng trong phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Làm không tốt sẽ dẫn đến thất bại

Là Bộ trưởng cuối cùng phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng, việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề trên để giám sát tối cao trong năm 2022 là một quyết định rất đúng đắn, sát thực tiễn và kịp thời, là sự đồng hành và động viên lớn của Quốc hội đối với Chính phủ, vì mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh phát triển.

Theo ông Dũng, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch có tầm quan trọng chiến lược, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của quốc gia để đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

"Công tác quy hoạch được ví như là một người công binh mở đường, nếu mở đường thắng lợi thì cuộc chiến sẽ thắng lợi, còn nếu chúng ta làm không tốt sẽ dẫn đến sự thất bại, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường”

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu trong phiên thảo luận chiều 30/5.

Luật Quy hoạch đã thiết lập Hệ thống quy hoạch quốc gia, gồm 111 quy hoạch từ cấp tỉnh trở lên, thay thế cho 3.654 quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trước đây, tương ứng với việc cắt giảm 97% số quy hoạch cần lập từ cấp tỉnh trở lên.

Trên toàn hệ thống (bao gồm cả các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành), số lượng quy hoạch cần lập giảm 6.411 quy hoạch so với trước đó.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi việc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Điều này có thể thấy, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt thông qua các hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành cụ thể và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, hoàn thành phê duyệt toàn bộ các nhiệm vụ lập quy hoạch, tạo tiền đề quan trọng để triển khai lập quy hoạch các cấp và đã có 45/111 quy hoạch được lập xong, trong đó đã trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền được 7/111 quy hoạch. 

Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các kết quả trên chỉ là bước đầu. Những tồn tại, vướng mắc trong triển khai Luật Quy hoạch là rất lớn do khối lượng công việc rất nhiều, với những vấn đề rất mới từ hệ thống quy hoạch, khái niệm quy hoạch, nội dung quy hoạch đến phương pháp tiếp cận và phối hợp trong lập quy hoạch, cũng như những sự thay đổi sâu sắc hơn về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên cấp.

Nhận định công tác giám sát của Quốc hội đã diễn ra khách quan, cẩn trọng, khoa học, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngoài nguyên nhân do quy định pháp luật về quy hoạch còn bất cập thì việc lập, phê duyệt các quy hoạch chậm còn do triển khai thực hiện giai đoạn đầu chưa quyết liệt, việc tổ chức thực hiện còn tồn tại, hạn chế. 

Với quan điểm và kinh nghiệm trong quá trình lập quy hoạch thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch, Bộ KH&ĐT cho hay sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đẩy mạnh một số nội dung.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường” (Hình 2).

Luật Quy hoạch là luật khó, với nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc lớn (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng các ngành, lĩnh vực và địa phương cũng như của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu; phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022, 2023 để đầu tư tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, đầu tư vào công tác quy hoạch.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch trên và thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp tình hình thực tiễn; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch. 

Đặc biệt, công tác quy hoạch phải có tính dẫn dắt trong việc cụ hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia và khắc phục được hạn chế, khó khăn, mâu thuẫn, chồng chéo, yếu kém, thách thức của các ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ và các địa phương; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ưu tiên cao nhất trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng của quy hoạch; phấn đấu hoàn thành lập quy hoạch cấp quốc gia trong năm 2022 để cơ bản định hình khung phát triển chính của quốc gia, tạo đà phát triển chung và là căn cứ cho các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

Cuối cùng, tập trung giải quyết về cơ bản tồn tại, vướng mắc về kinh phí, quy trình thủ tục theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục và tăng cường phân cấp, gắn với theo dõi, đánh giá chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch…

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ KRX

Thứ 2, 30/05/2022 | 19:30
HoSE ký hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) trị giá hơn 600 tỷ đồng từ năm 2012 nhưng hiện vẫn chưa thể hoạt động.

Bộ trưởng Xây dựng: Quy định về sử dụng đất còn mâu thuẫn, chồng chéo

Thứ 2, 30/05/2022 | 19:29
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay, đến nay vẫn còn một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, sử dụng đất cấp huyện, xã.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là tạm dừng, chứ không huỷ bỏ

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:34
Đây là nội dung được Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh khi trả lời những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về vấn đề dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quy hoạch treo, dự án treo: Treo đến khi nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 15:17
Luật Đất đai hiện tại không nêu rõ dự án treo, quy hoạch treo trong thời gian bao lâu sẽ bị hủy, đây là một nội dung gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội cứ mưa là ngập, cần tăng cường dự báo

Thứ 2, 30/05/2022 | 11:39
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chúng ta phải phân biệt vấn đề dị thường thời tiết như mưa lớn cực đoan với các vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ.
Cùng tác giả

Các nhà khoa học chỉ đam mê nghiên cứu chứ không có năng lực kinh doanh

Thứ 6, 23/09/2022 | 18:28
Theo GS.TS Châu Văn Minh, các nhà khoa học chỉ có 2 lựa chọn để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình. Một là chuyển giao công nghệ, hai là tự mình khởi nghiệp.

Sẽ hình thành và vận hành 3 sàn giao dịch công nghệ quốc gia

Thứ 6, 23/09/2022 | 18:03
Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, 3 sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại 3 miền đất nước sẽ được hình thành, kết nối với các sàn giao dịch khu vực, thế giới.

7 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu 109.000 tấn đường

Thứ 6, 23/09/2022 | 17:08
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường thô và 2 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường tinh luyện.

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Thứ 6, 23/09/2022 | 13:52
Kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới.

Lọc hóa dầu Bình Sơn thu về 14.500 tỷ đồng trong tháng 8

Thứ 6, 23/09/2022 | 12:05
So với kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm gần 91.700 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt 23% mục tiêu đề ra chỉ sau chưa đầy 3 quý.
Cùng chuyên mục

Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương công bằng, cùng có lợi

Chủ nhật, 25/09/2022 | 22:02
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy “được – mất”, thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng, cùng có lợi.

Cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù với Tp.Buôn Ma Thuột

Thứ 7, 24/09/2022 | 16:21
Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk như đã áp dụng tại một số địa phương khác.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:51
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng...

Giám sát thực hiện các Nghị quyết đổi mới chương trình, SGK thế nào?

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:49
Đoàn giám sát sẽ tổ chức các cuộc họp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có liên quan về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam

Thứ 6, 23/09/2022 | 23:15
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường, mở rộng kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:51
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng...

Cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù với Tp.Buôn Ma Thuột

Thứ 7, 24/09/2022 | 16:21
Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk như đã áp dụng tại một số địa phương khác.

Giám sát thực hiện các Nghị quyết đổi mới chương trình, SGK thế nào?

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:49
Đoàn giám sát sẽ tổ chức các cuộc họp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có liên quan về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Chủ nhật, 25/09/2022 | 20:08
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương công bằng, cùng có lợi

Chủ nhật, 25/09/2022 | 22:02
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy “được – mất”, thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng, cùng có lợi.