Cần thêm những "cánh tay" tham gia truyền thông dự thảo chính sách

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 31/05/2023 | 20:59
0
Để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, yêu cầu đặt ra là cần thu hút, huy động được các lực lượng trong xã hội tham gia.

Ngày 31/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (Đề án 407).

Sự kiện - Cần thêm những 'cánh tay' tham gia truyền thông dự thảo chính sách

Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Đề án 407 đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện, trong đó có nhóm giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách pháp luật.

Qua nắm bắt tình hình, kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án cho thấy, nhiều bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động truyền thông dự thảo chính sách với hình thức khá đa dạng cũng như huy động nguồn lực tham gia, bước đầu đạt một số kết quả tích cực, quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay có thực tế là, hầu hết các cơ quan chủ trì soạn thảo không có đủ nguồn lực về con người, kinh phí để có thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ truyền thông dự thảo chính sách.

Việc huy động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ cho truyền thông dự thảo chính sách còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Vì vậy, để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân, yêu cầu đặt ra là cần thu hút, huy động được các lực lượng trong xã hội tham gia, đồng hành cùng với các cơ quan chủ trì soạn thảo và hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách. 

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh: Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 407 được coi là một trong những “cú hích”, giải pháp quan trọng, cấp bách để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Sự kiện - Cần thêm những 'cánh tay' tham gia truyền thông dự thảo chính sách (Hình 2).

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên.

Để tăng cường việc huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách, ông Phan Hồng Nguyên cũng đề xuất một số giải pháp cần thiết, quan trọng.

Theo đó, cần tiếp tục nâng cap nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo các giải pháp cụ thể, phù hợp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, thể chế để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dự thảo chính sách nói chung, việc huy động nguồn lực nói riêng theo hướng gắn trách nhiệm với quyền lợi khi tham gia, hỗ trợ kinh phí và có cơ chế, chính sách khuyến khích cụ thể để thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Xác định những kênh huy động nguồn lực xã hội chính, đồng thời xác định cơ quan, tổ chức mà cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần chú trọng phối hợp trong quá trình truyền thông dự thảo chính sách (cơ quan thông tin, báo chí, doanh nghiệp, người dân, đối tượng chịu sự tác động của chính sách, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong đó chú trọng Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam,…)

Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tham gia, đổi mới phương pháp tiếp nhận, xử lý, phân tích, chắt lọc thông tin về ý kiến tham gia của người dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia trong xây dựng chính sách…

Sự kiện - Cần thêm những 'cánh tay' tham gia truyền thông dự thảo chính sách (Hình 3).

Toàn cảnh hội thảo. 

Theo TS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đối với chính sách tác động lớn đến xã hội thì truyền thông không chỉ đóng vai trò trong xây dựng văn bản mà nếu được làm thực chất, hiệu qủa, nó còn góp phần quan trọng tạo sức sống của chính sách. 

Để gia tăng hiệu quả việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành, theo ông Sơn, thời gian tới cần cân nhắc 5 nội dung: xác định nhiệm vụ, định rõ nội dung, khoanh vùng đối tượng, tiếp cận thích ứng, phối hợp nhịp nhàng.

Trong đó, huy động sự tham gia từ cơ sở của các hội đồng, chuyên gia tư vấn để tham gia mạnh mẽ vào quá trình xây dựng pháp luật nói chung và truyền thông chính sách nói riêng; các chủ thể chịu sự tác động của chính sách phối hợp và vai trò không thể thiếu của các cơ quan truyền thông, báo chí. 

Tại Hội thảo, đại diện một số cơ quan truyền thông báo chí nêu lên những khó khăn trong việc tiếp nhận chính sách. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế dẫn đến khi người dân chưa được biết rõ thì việc phản hồi chính sách gần như là không thể.

Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ quan soạn thảo chính sách cần chủ động, tích cực phối hợp với truyền thông, báo chí, qua đó giúp thông tin kịp thời, đầy đủ các chính sách, các vấn đề được xã hội quan tâm đến với người dân, doanh nghiệp cũng như định hướng dư luận xã hội.

Đồng thời, kiến nghị đa dạng hóa các cách thức, biện pháp thực hiện truyền thông dự thảo chính sách gắn với huy động nguồn lực xã hội tham gia, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; truyền thông trên các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là các kênh thông tin đa phương tiện.

Chú trọng truyền thông dự thảo chính sách cho đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Hoàn thiện bộ tài liệu nâng cao kỹ năng cho các Trung tâm TVPL thuộc Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 30/05/2023 | 12:31
Ngày 30/5, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn thử nghiệm bộ tài liệu về nâng cao kỹ năng quản lý và phát triển tổ chức các Trung tâm tư vấn pháp luật.

Ngắm nhìn các tác phẩm trưng bày Luật gia với biển đảo quê hương lần 4

Thứ 2, 24/04/2023 | 16:28
Tuần lễ trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương” với nhiều tác phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế

Thứ 6, 14/04/2023 | 13:30
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có chia sẻ về mục đích, ý nghĩa tuần lễ trưng bày ảnh Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương được diễn ra ngày 17/4 tới.
Cùng tác giả

Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:27
Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Không chỉ Cam Lộ - La Sơn, còn 4 tuyến cao tốc cũng chỉ có 2 làn xe

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Trong 12 tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, có 5 tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe với chiều dài 371km, chiếm khoảng 20% tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác.

Rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ 4, 21/02/2024 | 07:55
Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đảm bảo phù hợp với thực tiễn, nâng cao an toàn.

Tai nạn ở cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Nhìn thấy gì ở thiết kế đường?

Thứ 3, 20/02/2024 | 19:11
Trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ngoài nguyên nhân chủ quan do tài xế xe ôtô vượt ẩu, nhiều ý kiến cho rằng một phần do thiết kế đường.

Đường sắt tốc độ cao sẽ tập trung chính vào vận tải hành khách

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:44
Việc Thường trực Chính phủ khẳng định quan điểm về đối tượng chuyển chở của đường sắt tốc độ cao sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án của "siêu dự án" này.
Cùng chuyên mục

Đưa Bệnh viện Bạch Mai xứng đáng là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt

Thứ 4, 21/02/2024 | 20:56
Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.

Quảng Ninh: Gần 60 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc khí nén

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:28
Các công nhân này đang làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Vega Balls ở KCN Đông Mai trên địa bàn phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:27
Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:24
Ngày 21/2 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Hội Xuân Tam Chúc 2024 chính thức khai mạc tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Không chỉ Cam Lộ - La Sơn, còn 4 tuyến cao tốc cũng chỉ có 2 làn xe

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Trong 12 tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, có 5 tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe với chiều dài 371km, chiếm khoảng 20% tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ NN&PTNT đề nghị khẩn trương khống chế, dập tắt cháy rừng ở Sa Pa

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:09
Nhận được thông tin cháy rừng tại 2 địa điểm ở Lào Cai, Bộ NN&PTNT đã có văn bản đề nghị triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, xử lý dứt điểm vụ cháy rừng.

Quảng Ninh: Gần 60 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc khí nén

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:28
Các công nhân này đang làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Vega Balls ở KCN Đông Mai trên địa bàn phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đà Nẵng sẽ có Công viên Rồng với diện tích 2,8ha

Thứ 3, 20/02/2024 | 07:00
Đây sẽ là nơi quy tụ các linh vật Rồng đã được trưng bày tất cả các nơi ở thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết vừa qua.

Tạo cú hích cho du lịch Điện Biên từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:27
Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đường sắt tốc độ cao sẽ tập trung chính vào vận tải hành khách

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:44
Việc Thường trực Chính phủ khẳng định quan điểm về đối tượng chuyển chở của đường sắt tốc độ cao sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án của "siêu dự án" này.