Sẽ 'khai tử' giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Sẽ 'khai tử' giấy khai sinh, sổ hộ khẩu

Thứ 2, 10/06/2013 | 08:25
Thời gian tới, mỗi công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân và mã số này sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Cùng với đó một loại thẻ công dân điện tử cũng được phát triển để giảm các loại giấy tờ như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...

Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Một đời người một mã số

Đề án hướng đến mục tiêu hết năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi cả nước. Từ năm 2016, thực hiện việc nhập thông tin cơ bản về công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân. 

Luật sư - Sẽ 'khai tử' giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn trong thời gian tới
Đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của tất cả công dân sẽ được nhập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số định danh cá nhân. Các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đề án cũng vạch rõ lộ trình hoàn thành việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cùng với đó, đề án cũng hướng tới việc phát triển ứng dụng Thẻ công dân điện tử hoặc phương tiện điện tử khác để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, quản lý trật tự xã hội và các lĩnh vực có liên quan như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác có liên quan.

Từng bước kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2020, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm các loại giấy tờ công dân khác như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ mã số thuế cá nhân và các giấy tờ khác có liên quan.

Khi công dân đăng ký việc tử, cơ quan Tư pháp có trách nhiệm nhập thông tin khai tử của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kể từ thời điểm đó mọi thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ không được thay đổi hoặc cập nhật mới mà chỉ có giá trị lưu trữ.

Đảm bảo bí mật đời tư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân do Bộ Công an xây dựng và quản lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Để tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cho việc xuất trình hoặc nộp bản sao, nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính có thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm tính chính xác và cập nhật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về công dân cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu khai thác, sử dụng, đồng thời phải bảo đảm về bí mật đời tư theo quy định của pháp luật. Do vậy, đề án cũng chỉ rõ cần xác định quyền truy cập của các Bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, đề án cũng chỉ rõ cần tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật hộ tịch, tạo cơ sở pháp lý, xác định nội hàm, giá trị pháp lý của số định danh cá nhân. Tiến tới khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân để cơ quan có thẩm quyền tra cứu những thông tin cơ bản của cá nhân, không cần yêu cầu cá nhân xuất trình giấy tờ, hạn chế tối đa việc sao chụp giấy tờ liên quan đến cá nhân, giảm thủ tục và chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo Quang Phong(Dân Trí)

Xin bản sao phải về nơi khai sinh ban đầu?

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:21
Tôi sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm, Hà Nội, năm 2008 lấy chồng, chuyển khẩu vào huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bản sao chứng thực có thời hạn bao lâu?

Thứ 6, 10/05/2013 | 11:59
Nhiều người khi thực hiện các thủ tục hành chính, hay cung cấp tài liệu, văn bằng, hồ sơ đến các cơ quan tiếp nhận bị “gặp rắc rối” do bản sao giấy tờ chứng thực đã vượt quá thời hạn. Vậy quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào?

Công dân mua thuốc lá có phải xuất trình chứng minh nhân dân?

Thứ 7, 04/05/2013 | 08:50
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Luật này quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.