Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia tổ chức Đại hội lần IV

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 7, 22/06/2024 14:02

Ngày 22/6, Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Xây dựng đội ngũ luật gia giỏi chuyên môn, vững vàng tư tưởng

Tại Đại hội, ông Vương Trí Dũng – Chi hội phó Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5- Quốc gia đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2014 và nêu phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

Theo đó, nhiệm kỳ 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là dịch Covid 19 đã tác động bất lợi đến nước ta, nhiều hoạt động công tác của Chi hội cũng bị ảnh hưởng. 

Khắc phục khó khăn, Chi hội luôn quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 cũng như thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ III Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Chi hội luật gia Công ty Luật số 5 đã bám sát các quan điểm lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Hội luật gia Việt Nam xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai hoạt động trong Nhiệm kỳ 2019 – 2024 đạt được nhiều kết quả. 

Sự kiện - Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia tổ chức Đại hội lần IV

Ông Vương Trí Dũng – Chi hội phó Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5- Quốc gia đọc báo cáo tổng kết trước Đại hội.

Cụ thể, công tác chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. BCH chi hội đã chủ động xây dựng kế hoạch việc triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 - Quốc gia. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội luật gia Việt Nam, BCH Chi hội đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động đến toàn thể hội viên, nhất là phổ biến về những chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội luật gia Việt Nam nhằm xây dựng đội ngũ luật gia “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý”. 

Trên cơ sở làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên các phong trào thi đua do Hội luật gia Việt Nam phát động đã thu hút được nhiều hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình có nhận thức tốt, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã chủ động hoặc phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức hội nghị, tọa đàm góp ý kiến, cử cán bộ hội viên tham gia góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị hoặc gửi văn bản góp ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền, tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản luật và văn bản dưới luật có liên quan như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật thi hành án hình sự; Luật đầu tư công; Luật hòa giải, đối thoại tại Toà án; Luật Doanh nghiệp; Luật Đấu giá tài sản…

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được trú trọng. Trong đó tập trung vào việc tư những vấn đề được người dân quan tâm như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề khác có liên quan trọng lĩnh vực bất động sản…

Sự kiện - Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia tổ chức Đại hội lần IV (Hình 2).

Ông Quản Văn Minh - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 - Quốc gia.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội đặc biệt trú trọng công tác tư vấn pháp luật cho người nghèo, người cô đơn, trẻ em vị thành niên, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và những người yếu thế trong xã hội. 

Nội dung tư vấn và trợ giúp pháp lý chủ yếu tập trung vào lĩnh vực của đời sống xã hội như: hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng dân sự, tranh chấp nhà ở, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc...

Ngoài ra, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đều đạt được kế hoạch đề ra.  

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Dũng nhấn mạnh, Chi hội sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như phát huy chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoả” trong nội bộ và chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, Chi hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 56/CT-TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 19/KL/TW của Ban Bí thư; Thông báo Kết luận số 50/TB/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 350/CTr-HLGVN của Hội Luật gia Việt Nam…

Trong nhiệm ký tới, Chi hội sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ. 

Đẩy mạnh tư vấn pháp luật cho người nghèo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả Chi hội đạt được cũng như nhất trí với phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

“Chi hội luật gia số 5 -Quốc gia xứng đáng là lá cờ đầu để các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia học tập”, ông Long nhấn mạnh. 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029, ông Long lưu ý thêm 1 số điểm để Chi hội chú ý thực hiện. Một là, thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội, nhất là chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Sự kiện - Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia tổ chức Đại hội lần IV (Hình 3).

Ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên. Cần tiếp tục quán triệt hội viên chấp hành điều lệ Hội và các quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam về 5 tiêu chí của hội viên Hội Luật gia Việt Nam “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vũng vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý”.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Chi hội, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; triển khai hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phong phú; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; tạo điều kiện, khuyến khích hội viên sáng tạo trong công tác, tìm tòi những cách làm mới để phát triển công tác hội, từ đó xây dựng lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề, say mê công tác.

Sự kiện - Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5-Quốc gia tổ chức Đại hội lần IV (Hình 4).

Lãnh đạo Hội luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH khoá IV. 

Ba là, tổ chức vận động các hội viên luật gia tham gia góp ý xây dựng các dự án luật và các văn bản quy phạm phạm luật tham gia công tác giám sát và phản biện về chính sách, pháp luật, tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

Ông Quản Văn Minh - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 - Quốc gia đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc ccủa Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Sau cùng, Đại hội tiến hành bầu BCH khoá mới với 7 thành viên. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.