Chủ tịch Hà Nội giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Thành phố

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 08/11/2022 | 12:27
0
96 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan Thành phố đã được phê duyệt quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 8/11, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giành thời gian giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự lớp học có 96 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan Thành phố đã được phê duyệt quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã trình bày chuyên đề: “Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới - Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn”.

Tại lớp học, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã làm rõ những kết quả nổi bật của Thành phố về kinh tế, văn hóa, xã hội nhất là trong nhiệm kỳ 2016-2020, năm 2021 và 9 tháng năm 2022 so với giai đoạn trước; phân tích những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm rút ra.

Theo Chủ tịch Hà. Nội, thời gian qua, bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, thay đổi nhanh chóng, khó lường, có những mặt, nội dung vượt xa mọi dự báo thông thường. Mặc dù vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước và bạn bè quốc tế; với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức cùng những giải pháp sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng xanh, bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh tăng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khá cao và cao hơn mức tăng của cả nước; 9 tháng năm 2022 đạt 9,69%, cao nhất trong những năm gần đây.

Quy mô GRDP năm 2021 đạt 1,067 triệu tỷ đồng, chiếm 65,4% quy mô GRDP vùng đồng bằng sông Hồng và 17,7% giá trị tổng sản phẩm (GDP) bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 128,2 triệu đồng, gấp 1,4 lần bình quân cả nước. Năng suất lao động đạt 252,3 triệu đồng/lao động (giá hiện hành), gấp 2,29 lần bình quân cả nước (110,4 triệu đồng/người). Tốc độ tăng năng suất trung bình giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5,79%.

Cùng với đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng và vượt dự toán, cơ cấu thu chuyển dịch tích cực, bền vững, đảm bảo cân đối thu, chi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Lũy kế giai đoạn 2016-2020 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng (gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015), tăng trung bình 11,1%/năm. Năm 2021, tổng thu đạt 267.232 tỷ đồng, vượt 13,5% dự toán Trung ương giao. 9 tháng năm 2022, thu ngân sách thực hiện 243.911 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán.

Sự kiện - Chủ tịch Hà Nội giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Thành phố

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn BCH Đảng bộ Tp.Hà Nội.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã tập trung phân tích, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố thời gian tới trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời chỉ rõ, Thành phố sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, trước mắt là tập trung vào triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16 của Thành ủy, trong đó, có 96 nhiệm vụ được phân theo hướng rõ các nội dung chương trình, đề án, dự án, rõ thời gian và cơ quan chủ trì thực hiện. Đồng thời, Thành phố tập trung thực hiện tốt 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Tp.Hà Nội đã xác định.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ ưu tiên các nguồn lực thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực cơ bản. Trong đó, về phát triển kinh tế, Thành phố sẽ tập trung phát triển đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị trường bất động sản, đất đai, khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên theo cơ chế thị trường để thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. Quản lý, kiểm soát hiệu quả giá đất và nhà ở, bảo đảm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công, hạ tầng đô thị…

Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế; tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần xếp hạng PCI, bãi bỏ các rào cản, tập trung vào việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, vốn đầu tư...; tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Thành phố cũng sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN cùng với phát triển mạnh các dịch vụ số; Hoàn thành số hóa toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cư, đất đai, tài sản công… Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị Thành phố.

Sự kiện - Chủ tịch Hà Nội giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Thành phố (Hình 2).

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 sáng ngày 8/11.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý kết cấu hạ tầng; khuyến khích sử dụng vốn từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng.

Nhằm phát huy giá trị văn hóa, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, Thành phố sẽ phát triển các trục không gian văn hoá dọc bờ Bắc và bờ Nam Sông Hồng, trục kết nối không gian thành cổ Hà Nội và trục Tây Hồ Tây - Hồ Tây - Cổ Loa nhằm tổ chức các không gian lễ hội văn hóa, các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa mới phù hợp với xu thế thời đại gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, một động lực quan trọng phát triển Thủ đô.

Trong khuôn khổ lớp học, được sự gợi mở của Chủ tịch UBND Thành phố, các học viên đã trao đổi, thảo luận sôi với về chuyên đề, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, làm rõ những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy địa phương, thành phố phát triển mọi mặt trong giai đoạn tới.

Hiện trạng 4 "dòng sông chết" mà Bí thư Hà Nội muốn hồi sinh

Thứ 3, 08/11/2022 | 06:45
Các sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy ở Hà Nội với mức độ ô nhiễm cao được Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng kỳ vọng hồi sinh để tăng khả năng thoát nước.

"Mạng nhện" chằng chịt, treo lơ lửng trên đầu người dân

Thứ 2, 07/11/2022 | 07:00
Tình trạng dây điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, treo lơ lửng trên đầu người dân tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân ở nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Ngổn ngang 2 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội "thất hứa" tiến độ

Chủ nhật, 06/11/2022 | 08:00
2 dự án cầu vượt trọng điểm của Hà Nội tiếp tục lùi tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.
Cùng tác giả

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Điều chuyển một số đoạn quốc lộ về cho tỉnh Thái Bình quản lý

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:48
Việc điều chỉnh một số đoạn tuyến quốc lộ cũ trên QL37, QL37B và QL 39 tỉnh Thái Bình thành đường địa phương do đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.