Có 22 đơn vị bảo vệ trẻ trong Luật Trẻ em 2016 – nhưng sao chưa hiệu quả?


Thứ 6, 24/05/2019 | 11:05


“Một số người nói rằng Luật Trẻ em có 22 chủ thể (22 cơ quan, tổ chức, cá nhân), nhưng khi một sự việc xảy ra thì không cơ quan nào lên tiếng” – có đúng thế không?

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) – ông Đặng Hoa Nam, đã chia sẻ ý kiến của ông với báo Người Đưa Tin, về vấn đề này:

“Luật Trẻ em 2016 quy định khá cụ thể trách nhiệm của các Bộ ngành, Quốc  hội, các tổ chức khác…
Có 22 chủ thể được quy định trong Luật Trẻ em 2016. Gần đây, một số cá nhân, dư luận xã hội nói rằng Luật Trẻ em có 22 chủ thể (22 cơ quan, tổ chức, cá nhân), nhưng khi một sự việc xảy ra thì không cơ quan nào lên tiếng.

Tôi cho rằng điều đó không hoàn toàn chính xác. Một vụ việc trẻ em xảy ra, chúng ta hoàn toàn quy được trách nhiệm cho một cơ quan tổ chức hoặc cấp nào đấy trực tiếp. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải quy trách nhiệm rất cụ thể cho ai, ở đâu, cái gì và câu chuyện có lẽ còn hơi khó là như thế nào?


Chẳng hạn, Bộ Giáo dục phải chịu trách nhiệm về tất cả những sự kiện xảy ra trong trường học, và các mối quan hệ phát sinh ngoài trường học nếu nó liên quan tới thầy, trò…

Tôi cho rằng Bộ Giáo dục gần đây đã có những hành động cụ thể, rõ ràng hơn, tích cực hơn với các vấn đề nóng như là bạo lực trong trường học. Tuy nhiên, trong phần “kỷ luật tích cực”, thì Bộ Giáo dục cần phải quyết liệt hơn.”

Nguyễn Quốc (thực hiện)