Còn vướng mắc trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Còn vướng mắc trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nguyễn Minh Uyên
Thứ 4, 30/03/2022 | 18:53
Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí.

Ngày 30/3, Thứ trưởng Lê Công Thành, Bộ TN&MT đã làm việc với các đơn vị quản lý tài nguyên nước để nghe báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Chính sách - Còn vướng mắc trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành

Vướng mắc còn tồn tại

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh, Bộ TNMT cho biết, qua tổng hợp các báo cáo của Bộ ngành, địa phương và trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực thi Nghị định 201, cần đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong Nghị định, trong đó, nội dung các biểu mẫu, báo cáo trong Thông tư số 27/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước để bảo đảm phù hợp với hiện trạng khai thác, sử dụng nước của các đối tượng, nhất là các công trình thủy lợi.

Cùng với đó, một số nội dung của Nghị định số 201 hiện nay không còn phù hợp do sự điều chỉnh của Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy lợi, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và một văn bản quy phạm pháp luật khác gây khó khăn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng khi thi hành.

Đặc biệt, vướng mắc trong việc triển khai cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nhất là các công trình được phê duyệt theo Nghị định số 82. Chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí gây khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ nguồn nước các hồ chứa ở địa phương.

Cùng với đó, cần nghiên cứu, bổ sung các yêu cầu bảo đảm về quan trắc, giám sát chất lượng nguồn nước khai thác đối với các công trình, nhà máy nước khai thác, sử dụng nước cấp cho sinh hoạt; việc ban hành các hướng dẫn thực hiện lập quy hoạch về tài nguyên nước theo Luật quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 LCòn vướng mắc trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nướcuật có liên quan đến quy hoạch chưa kịp thời dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc triển khai tại địa phương.

Trên cơ sở những tồn tại, Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 201 là sửa một số nội dung không còn phù hợp do sự điều chỉnh của Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy lợi, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (bỏ giấy phép xả nước thải và một số nội dung liên quan).

Đóng góp ý kiến sửa đổi

Theo đó, quy định chi tiết cụ thể, đối tượng thuộc tượng hợp không phải đăng ký, không phải cấp phép và phải đăng ký, phải cấp phép. Trong đó, bổ sung nội dung quy định “Các trường hợp khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp pháp luật về tình trạng khẩn quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước” sẽ không phải xin cấp phép.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan; các đối tượng liên quan trong việc lấy ý kiến; sửa đổi quy định về Giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển). Sửa đổi,bổ sung căn cứ cấp phép; sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Chính sách - Còn vướng mắc trong cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Hình 2).

Cần bổ sung quy định cụ thể về các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan

Mặt khác, cần bổ sung quy định rõ ràng liên quan đến việc cấp phép và xử lý vi phạm đối với trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng nước mà chưa có giấy phép tài nguyên nước; Bổ sung trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí.

Sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm đồng bộ với các quy định của Chính phủ về thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia mà hiện nay đang triển khai thực hiện.

Bổ sung quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ trả lại giấy phép khai thác tài nguyên nước; thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép; hướng dẫn thời gian của giấy phép điều chỉnh; tiêu chí của công trình khai thác nước dưới đất được lập theo báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất; xác định các thông số trong giấy phép thăm dò nước dưới đất điều chỉnh và hướng xử lý việc đề nghị tăng chiều sâu công trình khai thác nước dưới đất đã được cấp phép.

Bổ sung trình tự thủ tục điều chỉnh, bổ sung công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước vào quy hoạch về tài nguyên nước. Phân cấp, phân quyền cho địa phương đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường và uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện theo chủ trương của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc quản lý, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Cục trưởng thông tin thêm, Cục đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, bao gồm: dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật hoá việc bảo vệ lòng, bờ bãi sông tránh san, lấn

Thứ 6, 11/03/2022 | 20:59
Cụ thể, sẽ bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi của vùng quản lý sông theo đó gồm cả vùng đê và vùng thực vật ven đê; tăng cường vai trò quản lý của cơ quan nhà nước.

Bộ TN&MT: Cần phải sửa đổi Luật để đảm bảo giá trị tài nguyên nước

Thứ 3, 21/09/2021 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm giải quyết những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong thực tế hiện nay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì khi nước hồ Tây đang  "chết dần"?

Thứ 6, 02/04/2021 | 21:28
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước hồ Tây đang dần bị ô nhiễm.
Cùng tác giả

Doanh nghiệp không biết chuyển đổi số bắt đầu từ đâu

Thứ 5, 26/05/2022 | 22:10
92% doanh nghiệp nhỏ và vừa không biết CĐS như thế nào, 72% không biết bắt đầu từ đâu và 69% không biết lựa chọn đối tác nào để triển khai.

"Không gian phát triển chuyển đổi số vẫn thiếu sự quy hoạch bài bản"

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:42
Tuy phát triển nhanh chóng, nhưng không gian phát triển mới của Việt Nam đang bị phân tán, phát triển cục bộ, thiếu sự quy hoạch, kết hợp một cách bài bản.

Metaverse: Đầu tư vũ trụ ảo, liệu có lợi ích thật?

Thứ 2, 23/05/2022 | 12:11
Có thể phải mất vài năm nữa metaverse mới thành xu hướng chính thống. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều đang để mắt đến khi vũ trụ ảo đang dần trở nên phổ biến hơn.

Hai "huyết mạch" của nền kinh tế đều đang có điểm tắc nghẽn

Thứ 6, 20/05/2022 | 16:46
Theo TS. Vũ Tiến Lộc, dòng chảy tài chính và dòng chảy vật lý đều đang có điểm nghẽn. Do vậy, tập trung chuyển đổi số vào hai "mạch máu" này là điều cần làm.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam ra mắt, cơ hội xuất hiện nhiều "kỳ lân"

Thứ 3, 17/05/2022 | 13:54
Với sự đột phá của công nghệ trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh chóng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã được ra mắt để hoàn thành nhiều sứ mệnh của mình.
Cùng chuyên mục

Đề xuất quy định mới về phát hiện, thu giữ tiền giả

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:27
Theo nội dung dự thảo, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám định tiền giả, tiền nghi giả cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Lái xe công nghệ: Tuổi nghề ngắn, không có lương hưu

Thứ 6, 27/05/2022 | 07:00
Tuy nhiên, đây là công việc có xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn mặc dù không có những chế độ giống như các ngành nghề khác.

Phương thức hỗ trợ lãi suất khoản vay cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thứ 5, 26/05/2022 | 15:24
Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo.

Cục CSGT đề nghị miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Thứ 5, 26/05/2022 | 10:33
Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu để áp dụng cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép kiểm định lần đầu trước khi đăng ký xe.

Tiếp tục thanh toán BHYT với dịch vụ thực hiện bằng máy đặt, máy mượn

Thứ 4, 25/05/2022 | 19:00
BHXH Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.
     
Nổi bật trong ngày

Cục CSGT đề nghị miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Thứ 5, 26/05/2022 | 10:33
Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu để áp dụng cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép kiểm định lần đầu trước khi đăng ký xe.

Lái xe công nghệ: Tuổi nghề ngắn, không có lương hưu

Thứ 6, 27/05/2022 | 07:00
Tuy nhiên, đây là công việc có xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn mặc dù không có những chế độ giống như các ngành nghề khác.

Phương thức hỗ trợ lãi suất khoản vay cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thứ 5, 26/05/2022 | 15:24
Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo.

Đề xuất quy định mới về phát hiện, thu giữ tiền giả

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:27
Theo nội dung dự thảo, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám định tiền giả, tiền nghi giả cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.