Công an quận Cầu Giấy tìm chủ sở hữu xe

Công an quận Cầu Giấy tìm chủ sở hữu xe

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Ai là chủ sở hữu những chiếc xe sau đây đề nghị đến đội CSGT TT Phản ứng nhanh Công an quận Cầu Giấy để giải quyết.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo nếu không có ai đến nhận, đơn vị sẽ xử lý theo luật định.

STT

Biển kiểm soát

Số khung

Số máy

1

29U5 - 8250

2

29K6 - 4427

007885

100785

3

31N5 - 447

0088134

0088134

4

29H9 - 8025

8001054

8001054

5

20H5 - 1702

212088

212088

6

29T3 - 0709

002358

02358

7

29T7 - 0034

000881

000881

8

29L6 - 2252

013057

9

36Y1 - 3707

222694

5695562


10

33M3 - 4872

10401670

10401136


11

29N5 - 0090

018844

01240944


12

33M9 - 3327

374779

3074781


13

29P1 - 1304

094737

0094880


14

31-613-R8

0147509

0147509


15

29S8 - 7291

0310741

0310741


16

30K2 - 1987

194023

1394903


BTV